Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

NEST-keskus

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
095/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Media ja digitaalisuus lukio-opetuksessa Suomalaiset ja venäläiset opettajat sekä media-alan toimijat ja tutkijat kehittävät perinteisen ja sosiaalisen median, Internetin sekä viestintäteknologian hyödyntämistä kielen ja medianlukutaidon opetuksessa.
Hankkeen tavoitteena on järjestää venäjänkieliseen mediaan sekä viestintäteknologiaan liittyviä yhteistyöseminaareja, koulutusta ja työpajoja venäläisten opettajien ja media-alan asiantuntijoiden sekä suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Mediakanaviin ja mediakentän toimijoihin tutustuminen, sosiaalisen median sekä Internetin hyödyntäminen ja turvallinen käyttö, medianlukutaito, viestintäteknologia kielenopetuksessa, uuden oppimateriaalin tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen vaihto ovat aiheita, joihin yhteistyöllä halutaan pureutua. Hankkeen kohderyhmänä ovat koulutusalan toimijat ja opettajat, jotka haluavat kehittää perinteisen ja sosiaalisen median ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa sekä erityisesti venäjän kielen opettajat, jotka saavat hankkeen kautta mahdollisuuden uudenlaisen, elävää nykyvenäjää sisältävän oppimateriaalin kehittämiseen edistyneille venäjän kielen opiskelijoille sekä venäjää äidinkielenään puhuville ja opiskeleville. Hanke-ehdotus kytkeytyy NEST-keskuksen Cultura-säätiöltä apurahan saaneeseen hankkeeseen Venäjänkielinen media lukiokoulutuksessa, jossa tuetaan venäjänkielisen median käyttöä venäjän kielen opetuksessa suomalaisissa lukioissa. Seminaarin toteutus voi kytkeytyä osaksi Itä-Suomen aluehallintoviraston Koulutuksen yhteistyö ja opetushenkilöstön pedagogisen ja kulttuurisen osaamisen kehittämien Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan sekä Pietarin ja Leningrad Oblastin alueilla – yhteistyöperinnettä. NEST-keskus työskentelee 33 itäsuomalaisen lukion kansainvälistymisen tukena.
Venäläiseksi osapuoleksi ehdotetaan Karjalan tasavallan koulutuksen kehittämisinstituuttia (yhteyshenkilö Elena Bogdanova bogdanovaeg@kiro-karelia.ru) sekä eri oppilaitoksia ja media-alan organisaatioita Luoteis-Venäjältä (Karjalan tasavalta, Pietari, Leningradin, Murmanskin ja Arkangelin alueet sekä Komin tasavalta). Lisäksi hankkeen toteutukseen toivotaan mukaan Suomesta esimerkiksi venäjän kielen oppiaine Itä-Suomen yliopistosta, Aducate sekä media-alan tutkijoita ja toimijoita.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake