Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

NEST-keskus

Hallinnollinen alue/alueet:
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
102/2018
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
ICT informaatio- ja viestintäteknologia
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Luova talous, yritysyhteistyö
Robotiikka ja pelit – lukioiden ja työelämän yhteistyön kehittämishanke. Hankkeessa koulut ja yritykset tekevät yhteistyötä robotiikan ja pelien alalla.
Lukio-opetusta ja lukiolaisten kansainvälistä yhteistyötä edistävässä hankkeessa yhdistetään robotiikka ja pelaaminen. Hankkeessa suomalaiset ja venäläiset suunnittelevat pieniä opinto- ja tehtäväkokonaisuuksia lukiolaisille, jotka pääsevät kokeilemaan taitojaan robotiikan, ohjelmoinnin ja pelien saralla sekä tutustumaan uudenlaiseen teknologiaan ja alan toimijoihin sekä Suomessa että Venäjällä. Tarkoituksena on myös luoda uusia paikallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä oppilaitosten ja alan toimijoiden välille ja kehittää myös alan yrityksiä kiinnostavia toimintamalleja koulutussektoriyhteistyöhön.
Hankkeeseen toivotaan mukaan pelejä ja robotiikkaa hyödyntäviä oppilaitoksia, alalla toimivia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia / korkeakouluja sekä muita alasta kiinnostuneita. Sopiva yhteistyökumppani voisi olla esimerkiksi ГБОУ Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake