Olet täällä

Starttiraha uusille, Tampereen foorumissa neuvotelluille kulttuurifoorumihankkeille on haettavissa 15.2.2017 asti

Päivitetty

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Venäjän kulttuuriministeriö tekivät Hämeenlinnan kulttuurifoorumissa vuonna 2010 yhteispäätöksen starttirahajärjestelmän kehittämisestä uusille kulttuurifoorumihankkeille. Starttirahan jakaminen on vahvistanut partneritoiminnan resurssipohjaa ja toiminnan tuloksellisuutta niin Suomessa kuin Venäjälläkin. Suomessa avustusta jaettiin vuonna 2016 yhteensä 50 000 euroa 8 hankkeelle ja Venäjällä 3 000 000 ruplaa 10 hankkeelle. Tampereen kulttuurifoorumissa 30.9.–1.10.2016 päätettiin partnerihankkeiden starttirahoituksen jatkamisesta ja pitämisestä vuoden 2016 tasolla. Vuonna 2017 on Suomessa jaossa sama summa 50 000 euroa.

Starttirahaa voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriöstä seuraavasti: Tampereen kulttuurifoorumiin osallistuneet ja siellä neuvotteluita käyneet suomalaiset partnerit voivat hakea uudelle yhteistyöhankkeelleen avustusta Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmasta. Venäjä-ohjelman toimeenpanoon kohdennetusta avustussummasta 50 000 euroa on osoitettu Tampereen kulttuurifoorumin suomalaisten partnereiden uusien hankkeiden käynnistämiseen.

Avustushakemus tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla julkaistujen ohjeiden mukaisesti. Hakemuksessa on lisäksi mainittava, että hankkeesta on neuvoteltu Tampereen kulttuurifoorumissa. Hakuaika päättyy 15.2.2017 klo 16.15.

Hakuohjeet, -ehdot ja -kriteerit löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:

http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_taiteen_ja_kulttuurin_Venaja-ohjelman_toimeenpanoon?lang=fi

(Polku: Opetus- ja kulttuuriministeriö/Oikopolut/Avustukset / Kulttuuri /Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelma, erityisavustukset)

Lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista: http://kultforum.org/fi/rahoitusmahdollisuuksia.

Onnea ja menestystä avustusten hakuun!