Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

NOVGORODIN VALTIOLLINEN YLIOPISTO

Hallinnollinen alue/alueet:
Novgorodin alue
279/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
Historia
Katutaide: katutanssi, graffiti jne.
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kulttuurivaihto
Luova talous, yritysyhteistyö
Matkailun edistäminen
Muotoilu
Ympäristötaide
Hanke "Suur-Novgorod: lisätyn todellisuuden puisto". Järjestetään tieteellinen yhteistyö/yhteinen toiminta lisätyn todellisuuden puiston "Suur-Novgorodin muinaiskohteet" luomiseksi. Venäläisten ja suomalaisten nuorten tutkijoiden, museonhoitajien ja teknologiayrittäjien yhteistyön puitteissa järjestetään tietojen ja menetelmien vaihto. Keskinäisissä vierailuissa ja hajautetussa etätyössä kehitetään puiston suunnittelu ja taidekohteiden prototyypit. Esitetään taidekohteiden mediaprototyypit ja nykyaikaisen tieteellisen yhteisluovuuden ja teknologisen yhteistyön malli.
Hankkeen tavoitteet: muodostaa yhteistyö lisätyn todellisuuden puiston "Suur-Novgorodin muinaiskohteet" -luomiseksi. Kehittää puiston taidekohteiden design- ja prototyypit. Kohderyhmät ovat oppilaat, jatko-opiskelijat, asiantuntijat, museotyöntekijät, teknologiayrittäjät. Starttivaiheessa on tarkoituksena järjestää useita videoneuvotteluja tieteellisen, koulutus- ja teknologisen yhteistyön käsittelemiseen. Vastavierailut yliopistoissa ja webdesign -toimistoissa. Taidekohteiden suunnittelun tarkoituksena on toteuttaa työpajojen muodossa. Hankkeen päättyessä (apurahaosuuden osalta) pidetään yhteinen esittelytilaisuus, jossa esitetään "Suur-Novgorodin muinaiskohteet" -lisätyn todellisuuden (VR) -puiston prototyypit ja liiketoimintamalli. Työaikataulu 1. Yhteistyön perustaminen, videoneuvottelut, tiedonvaihto, kiinnostuksen kohteiden sovittaminen, VR -puiston konseptien kehittely (yksi kuukausi). 2. Hankkeen osallistujien vastavuoroisten vierailuiden valmistelu ja järjestäminen (kaksi kuukautta). 3. Prosessiratkaisujen valinta. Määrittelyn kehittäminen työpaja (workshop)-neuvotteluille, joissa käsitellään taideosion prototyypit sekä multimedia -sovellus ja niiden toteuttaminen (neljä kuukautta). 4. Workshoppien valmistelu ja pitäminen (enintään 5 päivää). 5. Hankkeen viimeistelytyöt (yksi kuukausi). Suomalaisen kumppanin rooli hankkeessa on toimia teknologisena vetäjänä: koulutusohjelmien ja "parhaiden käytäntöjen" vetäjä. Yliopistojen osalta: - tieteellisten ja yleiskulttuuristen kontaktien laajentaminen, uusien koulutusmenetelmien kehittely. Opiskelijoilla ja nuorilla tiedemiehillä on mahdollisuus vetää käytännöllisiä sovellusprojekteja Venäjällä. Yhteiset avustus- ja tukiraha-hakemukset venäläisiltä tieteellisiltä rahastoilta. Webdesign -toimistoille ja teknologiayrityksille on mahdollisuus päästä uusiin tunnelmamarkkinoihin Suur-Novgorodissa.
Digitaalitekniikkaan erikoistuneet yliopistot. Webdesign-toimistot, jotka ovat erikoistuneet uuden tekniikan toteuttamiseen museoalalla: AR ja VR -lisätty ja virtuaali todellisuus, CV -tietokonenäkö, PR - kuvien tunnistaminen, SLAM - lokalisointimenetelmä ja karttojen laatiminen, AI - tekoäly. Lisätyn todellisuuden puistojen kehittäjät. Museot, joiden kiinnostuskohteena on phygital ominaisuus (phygital = physical + digital), eli fyysisen ja virtuaalitilan välisten rajojen poistaminen. Organisaation suuruudella ja sijainnilla ei ole merkitystä. On tärkeää löytää innokkaita ihmisiä tämän suuntauksen kehittämiseksi tekniikan, kulttuurin ja matkailun alalla.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake