Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Nuorisoliikkeen historian museo, kunnallinen laitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Rjazanin alue
265/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuurivaihto
Museoala
Nuorisoyhteistyö
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Hankkeen nimi on Nuorten alakulttuurit. Alakulttuurien osallistaminen osaksi tietoympäristöä. Se on suunniteltu kokonaishankkeeksi, jossa korostetaan Venäjän ja Suomen välistä kokemuksen vaihtoa kulttuuri- ja koulutuspainotteista toimintaa nuorisokulttuurien edustajien parissa.
Hankkeen nimi on Nuorten alakulttuurit. Alakulttuurien osallistaminen osaksi tietoympäristöä. Se on suunniteltu kokonaishankkeeksi, jossa korostetaan Venäjän ja Suomen välistä kokemuksen vaihtoa kulttuuri- ja koulutuspainotteista toimintaa nuorisokulttuurien edustajien parissa. Hanke on merkittävä voimavara, siitä voi tulla pitkäaikainen innovatiivinen foorumi ammatilliseen viestintään ja saavutetun kokemuksen esittelyyn nuorisojärjestöjen historiassa. Hankkeessa on tarkoitus järjestää yhteisiä näyttelyjä yhdessä sovituista aiheista Nuorisoliikkeen historian museossa sekä foorumeja ja seminaareja, työpajoja ja luentoja, joissa on mahdollista keskustalla avoimesti aiheesta Kuinka moderni kansainvälisen yhteiskunta voisi hyväksyä nuorten alakulttuurit osana yleistä kulttuuria, jolla on merkitystä nuorten persoonallisuuden ja itsensä ilmaisun kehittämiselle. Hankkeen tavoite: käytäntöjen vaihto Venäjän ja Suomen välillä koskien kulttuuri- ja koulutustyön järjestämistä nuorisokulttuurien edustajien kanssa. Hankeen tavoitteet: - tunnistetaan alakulttuurien rooli modernissa yhteiskunnassa ja niiden vaikutus persoonallisuuden muodostumiseen; - tutkitaan ja keskustellaan Venäjän ja Suomen nuorisoliikkeitä koskevasta aineistosta - tunnistetaan lähtökohdat alakulttuurien syntymiselle modernissa yhteiskunnassa - keskustellaan alakulttuurien keinoista vaikuttaa nuorison itsensä ilmaisemiseen Venäjällä ja Suomessa; - yhteisten toimenpiteiden kehittäminen desktruktiivisten alakulttuureiden torjumiseksi.
Museoala, nuorisojärjestöt, koulutustoimi.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake