Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Omskin alueellinen suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus

Hallinnollinen alue/alueet:
Omskin alue
147/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
kansalaisjärjestötoiminta
Kansanperinne
Käsityöt, taidekäsityö
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Ruokakulttuuri
Sosiaaliala, perheen kulttuuri
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Tanssi
musiikkitaide
Alueellinen suomalais-ugrilaisen kulttuurin festivaali "Finnougorija Sibirskaja" järjestetään vuosittain Omskin kaupungissa. Festivaalin tavoitteena on tuoda tunnetuksi ja säilyttää suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuria ja järjestää kulttuurivaihtoa. Suomalais-ugrilaisia markkinoita järjestetään eri puolilla Omskin aluetta, jotta kaukana maalaiskylissä asuvat asukkaat pääsisivät myös tutustumaan suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuriin. Festivaaleille ja markkinoilla vieraat osallistuvat perinteisiin peleihin ja leikkeihin, käsityöpajoihin ja esimerkiksi sauvakävelyille ("nordic walking"). Festivaalit päättyvät gaala-konserttiin, jossa esiintyy suomalais-ugrilaisia kansoja edustavia ja promoavia ryhmiä niin lähialueilta kuin kauempaakin.
"Finnougorija Sibirskaja" on Omskin kaupungin jokavuotinen alueiden välinen festivaali, jonka puitteissa voidaan esitellä suomalais-ugrilaisen kulttuurin parhaat palat yhdessä paikassa. Festivaalille antavat monikasvoisen käyntikortin useita eri suomalais-ugrilaisia kansoja edustavat luovat ryhmät, joita kutsutaan festivaaleille. Eri kansojen ihmisten juhlallinen kokoontuminen yhteen ja ystävällismielisten alueidenvälisten yhteyksien muodostaminen auttavat vähentämään yhteiskunnallisia jännitteitä ja edesauttavat koko maan yhdistämistä. Epävirallisten laskelmien mukaan Omskin alueella elää yli 120 000 ihmistä, jotka kuuluvat suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Suomalaisen ryhmän edustajia ovat karjalaiset, komit, komipermjakit, marit, udmurtit, suomalaiset, virolaiset ja mordvalaiset. Ugrilaiseen ryhmään kuuluvia ovat unkarilaiset, mansit ja hantit. Lisäksi on erinäisiä vähälukuisempia ryhmiä vepsien, saamelaisten ja vatjalaisten edustajia. Festivaalin tavoitteena on esitellä Omskin kaupungin asukkaille ja vieraille koko luova potentiaali, mikä kaupungin luovilla ryhmillä on tarjota repertuaarissaan suomalais-ugrilaisen kulttuurin esityksiä. Lisäksi edistetään kokemusten vaihtoa ryhmien, ohjaajien ja pedagogien välillä sekä tuetaan säännöllisiä kontakteja eri alueiden luovien ryhmien välillä. Tavoitteena on myös tutustuttaa Omskin alueen asukkaat suomalais-ugrilaisten kansojen säilyneeseen ja kukoistavaan kulttuuriin, sekä eri alueiden ja maiden luovien ryhmien taiteelliseen tuotantoon. Tarkoituksena on järjestää Omskissa festivaali, johon osallistuu luovia ryhmiä niin Omskin kaupungista kuin myös Mordvasta, Udmurtiasta ja muista tasavalloista. Tapahtuman kokoluokkaa voisi kasvayyaa ottamalla ohjelmistoon mukaan ryhmiä myös Karjalan ja Komin tasavalloista sekä Suomesta.
Kulttuurialantoimijat
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake