Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Omskin alueen suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus

Hallinnollinen alue/alueet:
Omskin alue
070/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Suomalais-ugrilainen yhteistyö
Suomalais-ugrilaisen kulttuurin kansainvälinen festivaali "Finnougoria Sibirskaja / Siperian sugri-juhlat". Suomalais-ugrilaisen kulttuurin konsertti Omskissa, johon osallistuu taiteellisia ryhmiä Venäjältä (Omskista ja Komin tasavallasta) sekä Suomesta.
Hankkeet tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on järjestää Omskin kaupungissa kansainvälinen konsertti, johon osallistuisi Omskin alueen taiteellisia ryhmiä, Severiada-rock-bändi Komin tasavallasta sekä suomalainen taideryhmä. Hankkeen tarkoitus on tehdä tunnetuksi Omskin alueen asukkaille ja vieraille nykysuomalaista kulttuuria; luoda edellytyksiä tiiviille kulttuurivaihdolle ja yhteistyölle Venäjän ja Suomen taiteellisten ryhmien ja asukkaiden välillä; täydentää ja monipuolistaa tanssi-, laulu- ja soitinryhmien esiintymistasoa erityyppisten yhteistyömuotojen kautta. Myötävaikuttaa kansainvälisen yhteistyön uusien näkökulmien syntyyn, kehittää Suomen ja Venäjän välistä taiteellisen yhteistyön laatua ja yhteisöllisyyttä. Toiminnan kohderyhmänä ovat Omskin alueen ja Suomen asukkaat ja vieraat. Hanketta on tarkoitus toteuttaa touko-elokuussa v.2020. Tuolloin otetaan vastaan osallistumishakemuksia venäläisiltä ja suomalaisilta taiteellisilta ryhmiltä, joiden ohjelmisto on painottunut suomalais-ugrilaiseen tematiikkaan, osallistumaan festivaalin gaalakonserttiin. Vahvistetaan osallistujalista sekä ohjelmistonumerot. Touko-elokuussa 2020. Tiedotusvälineiden kautta julistetaan kilpailu, johon pääsevät osallistumaan Omskin alueen suomalais-ugrilaista alkuperää olevat perheet. Tarkoituksena on valita henkilö ja/tai perhe, joka tuntee parhaiten omat taustansa ja juurensa. Ennen kilpailua perhetarinat otetaan vastaan, valitaan voittajat. Elokuussa 2020 järjestetään suomalais-ugrilaisten käsityötaiteilijoiden näyttely. . Elokuussa 2020: Suomesta saapuu musiikki- ja/tai taideryhmä. Järjestetään yhteisharjoitus sekä myöhemmin suomalais-ugrilaisen kulttuurin gaalakonsertti. Touko-elokuussa 2020 kerätään tietoa Suomen nykykulttuurista, kerätään suomalais-ugrilaisia satuja yhteisjulkaisua varten, joka esitetään festivaalin yhteydessä. Suomalainen musiikki- ja taideryhmä osallistuu Finnougoria Sibirskaja -festivaalin gaalakonserttiin, tarjoaa aineistoa Suomen nykykulttuurista, kansallisista menoista sekä mahdollisesti tarjoaa satuja yhteisjulkaisuja varten. Suomalaisen osapuolen etu on seuraava: 1. Suomalainen yhteistyökumppani tutustuu Omskiin ja sen taide-elämään, hankkii uutta yleisöä sekä ystäviä. 2. Suomalainen taideryhmä saa mahdollisuuden hankkia uusia yhteistyöpartnereita sekä yhteistyön muotoja. 3. Suomalainen yhteistyökumppani tutustuu Omskin alueella asuvien kansojen kulttuuriin, saa oikeudet julkaista kokoelman Suomessa. 4. Suomalainen taideryhmä osallistuu tapahtumaan, mikä myötävaikuttaa Suomen ja Venäjän välistä kansainväliseen dialogiin kulttuurin saralla ja vahvistaa kahden maan välistä kulttuurivaihtoa. 5. Venäjän Federaation asukkaat tutustuvat suomalaiseen taideryhmään ja Suomen kansan kulttuuriin, mikä edesauttaa matkustamista Venäjältä Suomeen.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake