Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Oulun Ammattikorkeakoulu

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Pohjanmaan
037/2018
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Elokuvataide
Kulttuurivaihto
Kuvataide, visuaaliset taiteet
maalaustaide
Musiikki ja AV-tuotanto
Sarjakuvataide ja -koulutus
Tanssi
Valokuva- ja videotaide
Hybrid Artists in Residence (HAIR) - Hankkeessa perustetaan Suomalais-Venäläistä kulttuurivaihtoa tukevat taiteilijaresidenssit, joissa yhteistyökumpppanit tarjoavat mahdollisuuden määräaikaiseen työskentelyyn eri alojen taiteilijoille. Residensseissä on tarjolla valittuihin taiteenaloihin liittyviä tarvikkeita ja materiaaleja. Residenssien kautta järjestetään majoitus vieraileville taiteilijoille. Taiteilijaresidenssien tavoitteena on edistää Suomalais-Venäläistä kulttuurivaihtoa, tarjota resursseja työskentelyyn, rohkaista kulttuurien ja eri taiteenalojen välistä vuorovaikutusta ja aktivoida taide-elämää residenssipaikkakunnilla.
Hybrid Artists in Residence (HAIR) -hankkeen tavoitteena on edistää Suomalais-Venäläistä kulttuurivaihtoa, rohkaista kulttuurirajat ja eri taiteen toimialat ylittävää vuorovaikutusta ja aktivoida taide-elämää residenssipaikkakunnilla. Tavoitteeseen päästään perustamalla taiteilijaresidenssit molempiin maihin. Residenssit tarjoavat mahdollisuuden määräaikaiseen työskentelyyn eri alojen taiteilijoille ja niistä on saatavilla resursseja työskentelyyn, esimerkiksi soittimia, ateljeetiloja, tietokoneita, videotuotantovälineitä tai muita valittuihin taiteenaloihin liittyviä tarvikkeita ja materiaaleja. Residenssien kautta järjestetään majoitus vieraileville taiteilijoille ja taiteilijaryhmille ja autetaan vierailijoita erilaisissa käytännön järjestelyissä mm. rajat ylittävän liikkuvuuden suhteen. Residenssijaksot voivat olla eri mittaisia viikosta muutamaan kuukauteen, resursseista ja tuotantosuunnitelmista riippuen. Jokaisen residenssijaksoon liittyy erikseen sovittava yleisötyön vaihe. Taiteilijoiden toimialat voivat olla mm. valokuva- ja videotaide, elokuvataide, musiikki ja AV-tuotanto, maalaustaide, tanssi, sarjakuvataide, kuvataide ja visuaaliset taiteet. Erityispainotuksina ovat nuoret kansainvälistyvät taiteilijat sekä digitaalisuutta ja perinteisiä taidealoja yhdistävät hybriditaiteilijat. Hanke on kestoltaan kaksivuotinen (2018-2020), ja siihen liittyvät seuraavat tehtävät: 1) Hankeessa perustetaan Suomalais-Venäläinen kulttuurivaihtotyöryhmä jossa on mukana yhteistyökumppanien edustajia. Työryhmän tehtäviä ovat mm. 2) residenssien perustaminen ja varustaminen, 3) kulttuurivaihdon haun järjestäminen ja taiteilijoiden valitseminen hakemuksien perusteella, 4) residenssijaksojen isännöinti (ml. toimiminen vastaavana tuottajana, tekniikan ja muiden resurssien sekä majoituksen ja muun huollon järjestäminen), 5) viestintä ja julkaisutoiminta. Yhteistyökumppanien rooli sekä Venäjällä että Suomessa on hyvin samankaltainen, koska kulttuurivaihtoa edistetään rajat ylittävästi molempiin suuntiin.
Hankeneuvotteluihin kutsutaan taide- ja kulttuurialan kouluttajia (korkeakoulu, taidekoulu) ja muita kulttuuritoimijoita (esim. taidemuseo) Karjalan tasavallan, Pietarin, Moskovan ja Pihkovan alueilta. Hanke-ehdotus on avoin myös muille toimijoille, joita Suomalais-Venäläisen kulttuurivaihdon edistäminen taiteilijaresidenssitoiminnan kautta kiinnostaa. Neuvotteleva taho Suomesta on Oulun Ammarttikorkeakoulu, Kulttuuriala, Luovien alojen tiimipäällikkö Jussi Kangasoja, jussi.kangasoja@oamk.fi, p. 050 574 2667
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake