Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Pohjanmaan
035/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Virtuaalinen oppimisympäristö rajanylittävän yhteistyön tukemiseen.
Selvitysten mukaan Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön tukipalveluille on olemassa selkeä tarve. Yhteistyöhön liittyvät haasteet liittyvät erityisesti rahoitukseen, kieleen ja toimintakulttuuriin, markkinoiden tuntemukseen, tuotekehitykseen sekä koulutukseen ja tiedottamiseen. Kulttuurin alalta esille nousevat näiden lisäksi myös tuottaja-manageripalvelut, tekijänoikeuskysymykset ja partnerien hakuun liittyvät neuvontapalvelut. Hankkeen avulla luotava virtuaalinen oppimisympäristö tarjoaisi mahdollisuuksia verkostoitua ja kouluttautua rajanylittävän yhteistyön haasteisiin. Oppimisympäristö olisi monitieteellinen kohtaamispaikka, jossa myös kulttuurin alan toimijat voisivat kohdata toisiaan tai hakea ideoilleen monialaista tukea. Kulttuurin alan toimijoille oppimisympäristö tarjoaisi tukea muun muassa liittyen: - Kulttuuri- ja taiteilijavaihtoon; - Yhteisiin kulttuuritapahtumiin; - Kulttuuripalvelujen myyntiin; - Opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksien kehittämiseen sekä - Tutkimustyöhön ja kulttuurimatkailun kehittämiseen. Kohderyhmä: kaikki rajanylittävästä yhteistyöstä kiinnostuneet toimijat, yhdistykset ja yritykset. Aikataulu: 2021-2024 Venäläisen yhteistyökumppanin rooli: sisällöntuottaja ja sovittujen vuorovaikutteisten toimintojen koordinointi.
Hyvät fyysiset ja tietotekniset kulkuyhteydet partnereiden välillä
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake