Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Oulun ammattikorkeakoulu Oy

Hallinnollinen alue/alueet:
Pohjois-Pohjanmaan
042/2020
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Luova talous, yritysyhteistyö
ECOC ja rajat ylittävä kulttuuri- ja luovien alojen yritysyhteistyö.
Oulun kaupunki hakee Euroopan kulttuuripääkaupunki statusta (ECOC) vuodelle 2026 (https://www.ouka.fi/oulu/oulu2026-english/home). Seuraavan viiden aikana hakuprosessin edetessä Oulun seudulla tullaan panostamaan kulttuuriin ja siihen liittyviin tapahtumiin huomattavasti. Oulun alueen panostus kulttuuriin avaa uusia mahdollisuuksia luovan talouden ja kulttuurialan yrityksille uusien palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on (1) kartoittaa rajat ylittävän luovan talouden (ml. matkailu) ja kulttuuripalveluiden mahdollisuudet uusin avauksiin Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen; (2) kartoittaa olemassaolevat luovien alojen yritysten rajat ylittävä palvelutarjonta ja kohtaaminen em. tarpeiden suhteen; (3) aktivoida luovien alojen yritykset kehittämään prajat ylittäviä palveluita kulttuuripääkaupunkihankkeen tueksi sekä (4) rakentaa uusia rajat ylittäviä palvelukonsepteja luovien yritysten edelleen kehittäviksi. Hanke pyritään aloittamaan syksyllä 2020, kun sille saadaan haettua rahoitusta. Oulun ammattikorkeakoulu hakee kumppaniksi esimerkiksi Kolartic CBC-ohjelman mukaiseen hanketoimintaan. Sopivia kumppaneita ovat pohjoisen alueen (Kolartic & North-West-Russia) alueen korkeakoulut ja yritystoiminnan kehittämisestä vastaavat organisaatiot.
Luovien ja kulttuurialan yrittäjyyden kouluttajat ja tukiorganisaatiot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake