Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Oulun Sarjakuvaseura r.y.

Hallinnollinen alue/alueet:
Kainuun, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan
040/2020
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Sarjakuvataide ja -koulutus
Sarjakuvan kesäleiri Limingan taidekoululla järjestetään kesällä 2021 sarjakuva- ja kuvitustaiteen kesäleiri. Leirin kohdeyleisönä ovat lapset ja nuoret sekä Suomesta että Venäjältä. Opetushenkilökunta koostuu suomalaisista ja venäläisistä sarjakuva- ja kuvitustaiteen ammattilaisista.
Oulun Sarjakuvakeskus järjestää yhteistyössä Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan kanssa kesällä 2021 sarjakuva- ja kuvitustaiteen kesäleirin lapsille ja nuorille. Molemmat järjestäjä organisaatiot tuottavat alueillaan sarjakuvaopetusta ja Oulun seudulla sarjakuvan asema on maailmanlaajuisestikin katsottuna ainutlaatuinen. Leirille pääsevät osallistumaan lapset ja nuoret, joiden majoitus hoidetaan kesäaikana muuten tyhjillään olevan kansalaisopiston asuntoloissa. Tavoitteena on saattaa rajan molemmilta puolilta saapuvat tulevat taiteilijat kokeilemaan uusia sarjakuvataiteen tekniikoita ja luomaan ikimuistoisia luomuksia. Leirin opetushenkilökunta kootaan sekä suomalaisista että venäläisistä sarjakuva- ja kuvitustaiteen ammattilaisista. Leirin yhteydessä järjestetään myös tilaisuuksia, jossa alan ammattilaiset luennoivat sekä toisilleen että muille kiinnostuneille omasta taiteestaan ja sen tekemisestä. Tällöin leirin kohderyhmää saadaan laajennettua myös ammattilaisuutta tukevaksi kokonaisuudeksi. Venäläisen yhteistyökumppanin kanssa hanke toteutetaan yhteistyössä siten, että heidän kauttaan valitaan leirille osallistuvat lapset, nuoret ja sarjakuva- ja kuvitustaiteen ammattilaiset. Tavoitteena on vastavuoroisuuden välityksellä sekä tukea taidealan kehittymistä molemmissa maissa että lisätä rajan ylittävää toimintaan etenkin monilukutaitoa edistävän taidealamme osalta.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake