Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Permin pedagoginen yliopisto

Hallinnollinen alue/alueet:
Permin aluepiiri
050/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
etnokulttuurinen turismi
"Kudym-Osh -maa" on yliopiston opiskelijoiden tekemä teos Permin Komin piirikuntaan tehdyn etnokulttuurisen matkan perustella. Projektiin kutsutaan mukaan Matkailualan ja komipermjakin kielien opiskelijoita. Matkan ja retken lisäksi tehdään matkailijan komipermjaki-venäjä sanakirja.
Nykyään on herännyt aktiivinen kiinnostus kansalaiskulttuureja kohtaan. Samoin kansallisilla alueilla aktivoituu omaperäisyyteen liittyvä toiminta, joka lisääntyy kovalla vauhdilla, tämä on erityisen esillä Permin Komin kansallisella alueella. Ehdotetaan perustaa luova ryhmä, joka koostuu matkailun ja etnisen kulttuurin asiantuntijoista (opettajat, harjoittajat) ja Permin valtion humanitaarisen pedagogisen yliopiston opiskelijoista, jotka opiskelevat matkailua ja komipermjakin kieltä. Luovan ryhmän tehtävänä voisi olla viikonloppumatkan suunnittelu Permin Komin kansalliseen piiriin, jonka yhteydessä käydään Kudymkarissa ja piirin kylissä, joissa on säilynyt perinteinen kulttuuri sekä yhden päivän retki yhteisnimellä "Kudym-Osh maa". Tälle matkailutuotteelle on tarkoitus luoda ja julkaista matkailijan komipermjaki-venäjä sanakirja, jossa on tärkeimmät ilmaisut ja keskustelun pääsanasto. Partnereiden tehtävät: edistää ja mainostaa matkatarjouksia suomalais-ugrilaisessa keskuudessa (parhaassa tapauksessa löytää tehtävään opiskelijoita, jotka ottaisivat tämän tehtäväksi); yhteisten kansainvälisten retkien järjestäminen (kohderyhmä on opiskelijat).
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake