Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PETERBURG-KONTSERT, KUNNALLINEN KULTTUURILAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
271/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Kulttuurivaihto
Musiikki ja AV-tuotanto
musiikkitaide
Konserttiohjelma "Suomi-Pietari-konsertti", johon osallistuvat pietarilaiset ja suomalaiset esiintyjät ja luovat ryhmät. Ohjelman aihekokonaisuudet: venäläisten ja suomalaisten säveltäjien klassinen musiikki, Venäjän ja Suomen kansanmusiikki ja tanssit, nykytaide ja crossover.
Hankkeen nimi: konserttiohjelma "Suomi-Pietari-Konsertti". Hankkeen tavoite: järjestää Pietarissa konserttiohjelma, jossa pietarilaiset tutustuvat suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuteen ja rikkauteen sekä Venäjän ja Suomen musiikkiryhmien ja sooloesittäjien luoviin yhteistoimintamahdollisuuksiin. Konserttiohjelman aihekokonaisuudet: 1) venäläisten ja suomalaisten säveltäjien klassinen musiikki; 2) Venäjän ja Suomen kansanmusiikki ja tanssit; 3) nykytaide ja crossover (nykyaikaisen musiikin soittaminen venäläisillä ja suomalaisilla kansansoittimilla) Jokaisen aihekokonaisuuden puitteissa järjestetään venäläisten ja suomalaisten tapahtuman osallistujien sooloesityksiä sekä yhteisiä esityksiä (collaboration). Osallistujat Pietarin puolelta - Pietari-konsertin solistit, instrumentaali- ja lauluyhtyeet, jotka esiintyvät eri tyylilajeissa, mm.: 1) klassinen musiikki: Pietarin sinfoniaorkesteri Venäjän kansantaiteilijan Sergei Stadlerin johdolla, Divertissement-kamariorkesteri Venäjän kunniataiteilijan Ilya Ioffin johdolla, Pietarin solistien kamariyhtye Venäjän kansantaiteilijan Mikhail Gantvargin johdolla, Valtiollinen Horn torviorkesteri jne. 2) kansanmusiikki ja tanssi: "Rozhdestvo" -yhtye, "Barynya" -tanssiyhtye, "Ataman" kasakkayhtye jne. 3) crossover: kansansoitinyhtyeet "Essay-Quintet", "Bis-Quit" jne. 4) nykymusiikki ja 1900 luvun musiikki: A.S. Badhenille nimetty popmusiikki- ja sinfoniaorkesteri, acapella-laulajat "SUPERMOTIV", "Ääni"-kilpailun voittaja Peter Zakharov ja muut. Tapahtuman aikataulu ja paikka: toukokuu-syyskuu v. 2022 ulkokentällä tai Pietari-Konsertin tiloissa (Ekaterininskoje sobranie/ Kochnevin talo). Kohderyhmä: laajan yleisön edustajat (Pietarin asukkaat ja vieraat), mukaan lukien ne, jotka eivät tunne suomalaista musiikkikulttuuria tai haluavat oppia siitä lisää. Suomalaisen kumppanin rooli ja saamat edut: osallistuminen venäläis-suomalaiseen kulttuuritapahtumaan, joka suunnitellaan kehittyvän edelleen laajamittaiseksi vuosifestivaaliksi, pietarilaisen laajan yleisön tutustuminen omaan luovuuteen, yhteistyön luominen yhdessä Venäjän suurimpien konserttialan organisaatioiden kanssa, joihin kuuluu yli 500 artistia ja 21 luovaa ryhmää, mukaan lukien toisten yhteishankkeiden toteuttamiseksi.
Mahdolliset kumppanit Suomen puolelta: 1) tuottajaorganisaatioiden tai kulttuurilaitosten edustajat, jotka ovat kiinnostuneita taiteilijoidensa osallistumisesta konserttiohjelmaan; 2) luovat ryhmät, instrumentaalisolistit, laulusolistit, jotka toimivat klassisen musiikin, suomalaisen kansanmusiikin ja crossoverin (mukaan lukien kanteleet ja muut kansansoittimet), 1900-luvun jälkipuoliskon ja 2000-luvun alun suomalaisen musiikin (pop musiikki, rock -musiikki, suomalainen tango jne.) alalla, suomalaiset kansantanssiryhmät ja -solistit. Toivomme, että suomalainen kumppani on valmis tekemään yhteisen esityksen/collaborationin yhden konserttiohjelman venäläisen osallistujan kanssa.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake