Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PETROSKOIN BALAKIREVIN LASTEN TAIDEKOULU

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
184/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
ICT informaatio- ja viestintäteknologia
Kulttuuri- ja valistustoiminta
Petroskoin M.A. Balakirevin lasten taidekoulu kutsuu suomalaisia yhteistyökumppaneita osallistumaan kansainväliseen hankkeeseen " Taidetilojen vuoropuhelut". Hankkeessa (lokakuusta joulukuuhun 2021) järjestetään etänä seuraavat kansainväliset tilaisuudet: -seminaarit, joissa esitellään Venäjän ja Suomen oppilaitosten opettajien kokemuksia tietotekniikan käytöstä työssään: taiteen opettamisen metodit ja muodot, kulttuuri- ja kasvatus-, kulttuuri- ja viihde-, teatteri- ja muut ohjelmat, työpajat
Hankkeessa (lokakuusta joulukuuhun 2021) järjestetään etänä seuraavat kansainväliset tilaisuudet: -seminaarit, joissa esitellään Venäjän ja Suomen oppilaitosten opettajien kokemuksia tietotekniikan käytöstä työssään: taiteen opettamisen metodit ja muodot, kulttuuri- ja kasvatus-, kulttuuri- ja viihde-, teatteri- ja muut ohjelmat, työpajat. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluu tieteellinen- ja metodologinen toiminta sekä tutkimus- ja koulutustoiminta muun muassa nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntäen. Hankkeen tuloksista valmistellaan ja julkaistaan tieto- ja opetusmateriaalit seminaareissa ja työpajoissa esiin tulleiden asioiden pohjalta. Hankkeeseen osallistuvat tutustuvat myös Venäjän ja Suomen oppilaitosten toimintaan, perinteisiin ja innovatiivisiin muutoksiin. Kaikenikäisten ihmisten välinen tehokkain tapa kommunikoida on yhteinen toiminta keskinäisen ymmärryksen ja emotionaalisen mukavuuden ilmapiirissä. Nykyään hyödyntämällä suoran viestinnän keinoja ja virtuaalimaailman mahdollisuuksia ihmisten vuorovaikutus on tullut hedelmällisemmäksi. Ihmiset eri maista haluavat olla vuorovaikutuksessa keskenään ja vaihtaa kokemuksia. Internet on täydellinen alusta sellaiseen vuorovaikutukseen. Videoyhteyden käyttäminen ja tiedon vaihto verkossa ovat virtuaalisen känssakäymisen perusteet. Ne voivat korvata suoran vuorovaikutuksen tianteissa, joissa on olemassa ihmisten tapaamiseen liittyviä rajoituksia. Opettajien tehtävä on siirtää omaa tietoa ja kokemusta, opettaa käytännön taitoja, löytää yhteisymmärryksen ja kanssakäymisen muotoja nuoren sukupolven ja heidän vanhempiensa kanssa, muun muassa internetiä hyödyntämällä. Mitä enemmän ihmiset keskustelevat, jakavat uutta tietoa, vinkkejä ja kokemuksia toisille, sitä nopeammin ja tehokkaammin me kaikki löydämme uusia kanssakäymisen muotoja sukupolvien ja sosiaalisten ryhmien välille. Hanke edesauttaisi tietotekniikan ottamista osaksi sekä Suomen että Venäjän opetustoimintaa ja tietotekniikkaan liittyvää kokemusten vaihtoa.
Suomi – Venäjä –seuran Sodankylän osasto; IN Eduexport Oy / Y-tunnus 2809902-2, Osoite: Leinikkitie 28, 80130 Joensuu.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake