Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Petroskoin Balakirevin lastentaidekoulu

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
030/2019
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuurimatkailu
Lasten kulttuuri
maalaustaide
musiikkitaide
III nuorten kansainvälinen taidefestivaali «Вместе - Together!» (III International youth Art Festival «Вместе - Together!») Omistettu Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhalle. Nykymaailmassa ihmisten pitää tietää toisistaan totuus. Vuorovaikutus ja dialogi tapahtuvat tehokkaimmin musiikin ja taiteen kautta. Suomi ja Venäjä ovat korostaneet taiteellista toimintaa, joka pitää sisällään monenlaisia yhteyksiä, hankkeita ja tapahtumia. Festivaalin ajatus on lähtenyt liikkeelle Suomen kulttuuritoimijoiden innostuksesta Karjalaa, sen luontoa, taidetta ja ihmisiä kohtaan. Tuo on erityisen ajankohtaista v.2020 Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlan merkeissä. Karjalan on Venäjän pohoisia alueita, se on tunnettu kulttuuristaan sekä runsaista taideperinteistään.
- Hankkeen nimi: III Kansainvälinen nuorten taidefestivaali «Вместе - Together!» (III International youth Art Festival «Вместе - Together!») Omistettu Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlalle. - Tapahtuma-aika: helmikuusta 2019 г. - huhtikuuhun 2020 г. 3. Hakeva järjestö: Petroskoin M.Balakirevin lastentaidekoulu, kunnallinen laitos». - Hankkeen ainutlaatuisuus : Nykymaailmassa ihmisten pitää tietään toisistaan totuus. Vuorovaikutus ja dialogi tapahtuvat tehokkaimmin musiikin ja taiteen kautta. Suomi ja Venäjä ovat korostaneet taiteellista toimintaa, joka pitää sisällään monenlaisia yhteyksiä, hankkeita ja tapahtumia. Festivaalin ajatus on lähtenyt liikkeelle Suomen kulttuuritoimijoiden innostuksesta Karjalaa, sen luontoa, taidetta ja ihmisiä kohtaan. Tuo on erityisen ajankohtaista v.2020 Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlan merkeissä. Karjalan on Venäjän pohoisia alueita, se on tunnettu kulttuuristaan sekä runsaista taideperinteistään. III Kansainvälisessä nuorten taidefestivaalissa «Вместе - Together!» runsaat 300 vuotta sitten Euroopan rajoille Pietari Suuren perustamassa Petroskoin kaupungissa järjestetään erityyppisiä koulutustilaisuuksia (työpajoja, valmennuksia, seminaareja, pyöreitä pöytiä), joissa pohditaan erilaisten kansojen kulttuurien kohtaamia haasteita 2000-luvulla sekä kulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä tavoittelevien menetelmiä; tuodaan esille Venäjän, Karjalan ja Suomen kulttuurien parhaita esimerkkeja; järjestetään konsertteja, joihin osallistuisi nuoria ja aikuisia – ammattilaisia ja innokkaita harrastetaiteilijoita. Hanke tulisi vahvistamaan perheiden jäsenien henkistä yhdentymistä ja läheisyyttä. Festivaalin järjestelyissä tullaan hyödyntämään eurooppalaisia ja venäläisiä innovatiivisia ratkaisuja, kansainvälisen kulttuurituotannon menetelmiä. Festivaali vahvistaisi ystävyyttä sekä luovaa kanssakäymistä Suomen ja Venäjän raja-alueilla asuvien ihmisten välillä taiteen ja kulttuurin voimin. - Tavoitteet ja tehtävät: • Karjalan tasavallan kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen tasavallan 100-vuotisjuhlan tapahtumien merkeissä; • maailman kulttuuriperinteen levittäminen ; • isänmaallisuuden kasvattaminen nuorisossa kotimaisen kultturin sekä maailman kulttuurin ja taiteen tutkimisen kautta; • nuorisolahjakkuuksien sekä taiteen ja kulttuuritoiminnan innokkaiden tukijoiden auttaminen; • tiedon, parhaiden käytäntöjen vaihto ammattitaiteilijoiden sekä harrastelijoiden välillä; • kulttuurimatkailun kehittäminen Karjalan alueella; • matkailu- ja kulttuuriohjelmaa Karjalan kävijöille Karjalan tasavallan 100-vuotisjuhlavuonna. - Osallistujat: Festivaaliin kutsutaan osallistumaan venäläisiä, kansainvälisiä Petroskoin musiikkikoulujen ja taitelaitosten, partnereita, toimijoita ja ystäviä sekä kaikkia halukkaita iästään riippumatta. Osallistumisen lähtökohtana on festivaalin säännöstö. - Hankkeen vaiheet: esivaihe alkaa helmikuussa 2019 ja jatkuu elokuuhun 2019 г. • Festivaalin säännöstön kehittäminen; • Hankeaineiston luominen; • Osallistujien ja partnereiden etsiminen; • Hankkeesta tiedottaminen. Toteutusvaihe/osuus alkaa syyskuussa 2019 г. ja jatkuu huhtikuuhun 2020 г. • «III Kansainvälinen nuorten taidefestivaali «Вместе - Together!» hankkeen esittäminen Petroskoissa sekä Venäläis-suomalaisessa kulttuurifoorumissa Tulassa (syyskuu 2019) • Festivaaliohjelmien laatiminen eri taidealoilta (musiikki, kuvataide, koreografia, teatteritaide, kansanperinteet, improvisointi, kansan käsityötaidot ja perinteinen puku, taidejournalismi); • Työpajat eri aiheista, seminaareja opettajille, taiteelliset tapaamiset festivaalin esivaiheen ja toteuttamisen aikana ; • «III Kansainvälinen nuorten taidefestivaali «Вместе - Together!» toteuttaminen, huhtikuussa 2020., Karjalan tasavalta, Petroskoi. Loppuvaihe – toukokuusta kesäkuuhun 2020. • Hankkeen yhteenvedot, raportit, aineiston laatiminen. - Hankkeen tulokset: Laaja yleisö saadaan kiinnittämään huomiotaan Karjalan tasavallan myönteiseen kuvaan kehittämällä kansainvälistä innovatiivista taidetoimintaa yhteisen pohjoisen alueen, johon kuuluvat Karjala ja Suomi, kulttuurin ja historian pohjalta; Luodaan partnerisuhteita Venäjän ja Suomen yhteistoiminnasta kiinnostuneiden taidetoimijoiden, järjestöjen ja yhdistysten kanssa; lisätään nuorten ja aikuisten kiinnostusta taidetoiminaa kohtaan osallistamalla niitä yhteiseen kulttuuritoimintaan eri taidehaarojen synteesin kautta; otetaan käyttöön uusia toimintamalleja; nostetaan esille osallistujien vahvuudet.
Harri Wessman, säveltäjä; Keijo Aho, Lounais-Hämeen Musiikkipäivät, johtaja; Hillevi Karttunen-Heikkinen rehtori Lounais-Hämeen musiikkiopisto, Forssa; Anna Koski, Kuopion Tanssistudio, opettaja; Raisa Laurila, Lasten ja nuorten taidekeskus Villa Arttu, Hyvinkää, toiminnanjohtaja. Kutsumme yhteistyöhön suomalaisia kulttuuritoimijoita, mm. muusikkoja, taidemaalareita, teatteritaiteen edustajia, opettajia sekä taiteen ystäviä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake