Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PIETARIN A.PUSHKININ LASTENKIRJASTO, HAARAOSASTO №3, KUNNALLINEN LAITOS

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
231/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kirjastotoimi
Kirjasto Koiramäessä on venäläis-suomalainen yhteistyöhanke kirjastoalalla, jonka tarkoituksena on luoda ja kehittää ystävyyskirjastojen suhteita sekä edistää naapurimaan kirjallisuutta.
Kirjastojen ystävyyden järestelmä mahdollistaa kestävien suhteiden kehittämisen muiden maiden kirjastojen kanssa, sekä edistää kumppanimaan kirjallisuuden ymmärtämistä ja käsityksen muodostamista sen luonteesta. Tavoitteena on naapurimaiden ammattikirjastoyhteistyön globalisointi. Tavoitteet: esitellä kirjastojen ammattitaitoa ja arvoa kansainvälisessä yhteydessä; -parantaa pääsyä kumppanimaassa ilmestyviin julkaisuihin (kirjat, aikakausilehdet); -vaihtaa kokemuksia ja teknologioita; -laajentaa henkilöstön ja paikallisen yhteisön tietoisuutta muista maista ja kulttuureista; -monipuolistaa ammattilaisten välisiä yhteistyömuotoja. Kohderyhmä — alle kouluikäiset/kouluikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Kirjasto Koiramäessä on interaktiivinen tila, joka on järjestetty kumppanimaan kirjallisuuden hahmojen tyylin mukaan. Venäjän puolella se on suomalainen kirjallisuuden "soppi", Suomen puolella – venäjänkielisten tekijöiden kirjojen "soppi". Projektin aikana kirjastonhoitajat pitävät interaktiivisia tunteja, työpajoja ja ääneenlukuja. Näin avataan naapurimaan kirjallisuuden monimuotoisuutta. Edellytetään molemminpuolista työmenetelmän opastusta: kirjallisuuden valitsemista sekä suosituksia toimintamuodoista kirjojen parissa, koska jokaisessa maassa on omia ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia tekniikoita. Tapahtumapaikoissa esitellään suosittuja kirjoja näyttelyhyllyillä etukannet näkyvillä sekä järjestetään lukupaikkoja, esimerkiksi mattoja tai "majoja". Tapahtumapaikan aukioloajat ovat samat kuin koko kirjastolla. Kävijät voivat toimia itsenäisesti tai kirjastonhoitajien avulla, joiden tavoitteena on herättää uteliaisuutta ja innostusta lukemiseen ja luovuuteen. Molempien osapuolien rooli ja saatu hyöty ovat samanarvoiset.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake