Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Pietarin lastentaidekoulu nro 13, valtiollinen lisäkoulutuslaitos

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
109/2019
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Arkkitehtuuri
Käsityöt, taidekäsityö
Kuvataide, visuaaliset taiteet
Muotoilu
Lasten kuvataidekilpailu ”Ruhtinas Vladimirin perintö”. Kilpailun järjestää Pietarin lastentaidekoulu nro 13. Kilpailu pidetään Pietarin kulttuurikomitean sekä ruhtinas Vladimirin kirkon tuen avulla. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailun lisäksi toteutetaan myös opetusohjelmia ja tutustumiskäyntejä. Vuonna 2021 aiheena on Muotoilu. Venäläinen tyyli. Lasten muotoilu.
Projektin tavoitteet: Perinteet ja nykyaika sekä niiden välinen suhde, lasten kuvataiteen merkitys yhteiskunnalle, tutkimustaidon kehittäminen, kiinnostuksen lisääminen uusien asioiden oppimista kohtaan, oman tyylisuunnan löytäminen, uusien kontaktien luominen sekä opettajien ammattitaidon kehittäminen. Kohderyhmä: taidekoulu- ja ammattikouluopiskelijat, opettajat, opiskelijoiden vanhemmat, taidejärjestöt. Aikataulu: kilpailun aloitus vuonna 2020: koulutukselliset ohjelmat ja vierailut; vuonna 2021 kilpailun päättymisen jälkeen järjestetään näyttely. Yhteisen koulutusprojektin toteuttaminen lapsille venäläisten ja suomalaisten suunnittelijoiden yhteistyössä, näyttelyn järjestäminen sekä muiden luovien ideoiden toteuttaminen.
Suunnittelijat Aamu Song ja Johan Olin.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake