Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Pietarin valtiollinen akateeminen kapella

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
082/2019
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Nuorisoyhteistyö
Hankkeen nimi on Vapaaehtoistyö taiteen alalla laajentaa rajoja. Venäjän ja Suomen kulttuurialan vapaaehtoisten toiminnan yhdistäminen konserttitoimintaa ja yhteisiä hankkeita varten.
Hankkeen tavoitteena on Pietarin valtiollisen akateemisen kapellan taidevapaaehtoistyön keskuksen toiminnan laajentaminen tarkoituksenaan tehdä tunnetuksi klassista musiikkitaidetta Venäjän ja Suomen nuorten keskuudessa. Kohderyhmänä ovat taiteen ystävät, joiden ikä on 15-50 vuotta. Luodaan vapaaehtoisille uusia mahdollisuuksia kanssakäymiseen ja kommunikointiin kulttuurialalla, järjestetään tapaamisia Venäjän ja Suomen kulttuurieliitin edustajien kanssa, tutustutaan Venäjän ja Suomen musiikkikulttuuriin, osallistutaan performansseihin ja muihin kulttuuritapahtumiin Pietarissa. Suomalaisen yhteistyökumppanin eduksi tulee Pietarin esteettömyyden lisääminen, tutustuminen ja osallistuminen Venäjän vanhimman musiikkilaitoksen toimintaan sekä kokemusten vaihtoa kulttuurivapaaehtoistoiminnasta Venäjän ja Suomen kesken.
Filharmonia. Vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt. Kulttuurijärjestöt.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake