Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

Pietarin valtiollinen akateeminen Kapella

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
216/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Kulttuurimatkailu
"KultEera. Kulttuurien vuoropuhelu". "Kulttuurinen taidevapaaehtoistyö" -hankkeen jatko. "KultEera. Kulttuurien vuoropuhelu" -hankkeen kulttuuri- ja valistusohjelma koostuu kahdesta moduulista. 1. "Klassikko, avantgarde, performanssi" -luova laboratorio on musiikki- ja näyttelyhankkeiden sarja, johon osallistuu vapaaehtoisia ja hedän mentoreitansa Venäjältä ja Suomesta. 2. "Taiteen reunat" (Грани искусства) - taidelaboratorion osallistujien järjestämä kulttuuristen, luovien ja inkluusiotapahtumien sarja.
Hankkeen tavoite – toteuttaa kulttuurialan vapaaehtoisten opetus- ja yhteistyöohjelma kahden maan kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Kohderyhmä – 15–50-vuotiaat taiteen harrastajat. Venäjän puolelta hankkeeseen osallistuu Pietarin taideoppilaitosten opettajia ja opiskelijoita. Vapaaehtoiset ja heidän mentorinsa valmistelevat musiikki- ja näyttelyperformansseja. Hankkeen aloitus on suunniteltu tammikuulle 2022; venäläiset vapaaehtoiset harrastavat luovaa työtä suomalaisten mentoriensa johdolla, suomalaiset vapaaehtoiset toteuttavat luovia hankkeita venäläisten mentoriensa johdolla. Yhteyttä pidetään Zoomin välityksellä. Toukokuu 2022 – hanketyötä tehdään kasvokkain, vaihdetaan kokemuksia. Kesäkuu 2022 – Taidelaboratorio-hankkeen loppuvaihe, parhaat teokset esitellään Kapellan rakennuksen pihalla kaupungin kulttuurilaitosten käyttöä varten. Suomen osapuolen etu: Pietarin kulttuuriympäristön saavutettavuuden parantaminen suomalaiselle kumppanille, vanhimman kulttuurilaitoksen toimintaan tutustuminen ja osallistuminen sekä taidevaapaehtoistyön kokemuksien vaihto Venäjän ja Suomen välillä.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake