Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PIETARIN VALTIONYLIOPISTO

Hallinnollinen alue/alueet:
Pietarin kaupunki
194/2021
Etsimme uusia yhteistyökumppaneita
Kielenopiskelu
Koulutusyhteistyö, tutkimus
Kohderyhmänä toimii Suomen korkeakoulujen oppilaat, jotka opiskelevat venäjää vieraana kielenä sekä Pietarin yliopiston oppilaat, jotka opiskelevat suomea. Hankkeen tarkoituksena on järjestää venäläisten ja suomalaisten oppilaiden toiminta työtandemissa/miniryhmissä ja tarjota puhe- ja kirjoituskielen harjoitusta samanikäisten äidinkielisten kanssa. Odotettu tulos: opiskelijat saavat mahdollisuuden harjoitella opiskelemaansa kieltä aidossa ympäristössä luokkahuoneen ulkopuolella; oppilaiden keräämää kieli- ja aluemaantieteellistä materiaalia voidaan käyttää opetusmateriaalina.
Hanke toteutetaan verkossa lukuvuoden aikana. Hankkeeseen osallistuu opiskelijoita, joilla on venäjän kielen ja suomen kielen taito A2-B1 tasolla. Oppilaat jaetaan kielipareihin tai miniryhmiin ja valmistellaan kieli- ja aluemaantieteellisiä koulutusprojekteja aiheista, jotka vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan ja kielitaidon tasoa. Opiskelijat julkaisevat tulokset sosiaalisessa mediassa jatkokäsittelyä varten sekä näiden materiaalien hyödyntämiseksi luokkahuoneissa. Tulevaisuudessa hanketta voidaan laajentaa ja järjestää oppilaiden opintomatkoja kohdekielen maahan materiaalien keräämiseksi.
Suomen korkeakoulut ja oppilaitokset, jotka tarjoavat slavistiikan- ja kääntämisen opetusta.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake