Olet täällä

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset

PREOBRJAZHENIE, KULTTUURIN TUKI- JA KEHITYSSÄÄTIÖ

Hallinnollinen alue/alueet:
Karjalan tasavalta
208/2021
Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle yhteistyölle/neuvotteluille
Arkkitehtuuri
Historia
Kansanperinne
Kansantiede
Kulttuuritapahtumat, festivaalit
Museoala
Näyttelytoiminta, työntekijävaihto
perinnekohteiden säilyttäminen
"Yhteistyön kehitys: metsäkulttuuri, suhde metsään, kestävä puunkäyttö" -hanke on tarkoitettu Suomen ja Venäjän välisen kulttuurialan yhteistyön kehitykseen liittyen metsävarojen käyttöperinteiden säilyttämiseen ja kehittämiseen, mikä on tärkeä potentiaali pohjoisalueiden kehitykselle ja kansallisen itsetuntemuksen muodostumiselle. Hankkeen puitteissa on tarkoitus tutkia metsävarojen käyttöperinteitä Karjalan ja Suomen alkuperäiskansojen eri elämänaloilla, popularisoida puurakenteiden ajantestattuja rakenneratkaisuja ja huoltomenetelmiä sekä niiden toteuttaminen nykyaikaisiin puutalojen rakentamiskäytäntöihin, luoda resurssipohja kansanideoiden kehittämiselle, joka perustuisi perinteiseen taloustavaroiden valmistamiseen puusta ja muista luonnonmateriaaleista.
Tavoite: Suomen ja Venäjän välisen kulttuuriyhteistyön kehittäminen metsävarojen käyttöperinteiden säilyttämis- ja kehittämisalalla tärkeänä potentiaalina pohjoisten alueiden kehitykselle ja kansallisen itsetuntemuksen muodostumiselle. Tehtävät: - metsävarojen käyttöperinteiden tutkiminen Karjalan ja Suomen alkuperäiskansojen eri elämänaloilla (talojen rakentamisesta alkaen talousvälineiden valmistukseen jne.); popularisoida puurakenteiden aikatestattuja rakenneratkaisuja ja huoltomenetelmiä sekä niiden toteuttaminen nykyaikaisiin puutalojen rakentamiskäytäntöihin, luoda resurssipohja kansanideoiden kehittämiselle, joka perustuisi perinteiseen taloustavaroiden valmistamiseen puusta ja muista luonnonmateriaaleista. Yhteistyön tärkeäksi osaksi nousee valistustyö, yhteistyö paikallisyhteisön kanssa, sekä parhaiden perinteisten käytäntöjen toteuttaminen nykyaikaiseen talonrakentamiseen. Suunnitellut toimet: - yhteinen tieteellinen ja käytännön seminaari puun valinnasta restaurointia varten, perinteisen ja nykyaikaisen puutalon rakentaminen 3. kansainvälisen foorumin "Systemaattinen lähestymistapa puurakenteen arkkitehtuurin muistomerkkien säilyttämiseen" puitteissa (15. – 16. syyskuuta 2021); - koordinointiseminaari projektin osallistujille Venäjä-Suomi-kulttuurifoorumin yhteydessä vuonna 2021; luennot puun tehokkaasta käyttämisestä, sekä puurakenteiden kestävyyden varmistamisesta paikalliselle väestölle (heinä - syyskuu 2021, 2022); -oppitunnit puurakennustaiteesta ja sen säilyttämiskysymyksistä Karjalan ja Suomen kouluissa; -näyttely puusta tehdyistä esineistä Kizhi-museon- ja suojelualueen varoista Lusto-museossa (2022); - näyttely, joka on omistettu metsävarojen tarkoituksenmukaiselle käytölle perinteisessä kulttuurissa Lusto-museon varoista (2022).
LUSTO On mahdollista kutsua uusia kumppaneita.
Vastaa hanke-ehdotukseen Täytä neuvottelujen tuloslomake