Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
013/2018
Virallinen nimi:
Kizhin Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Taiteen edistämiskeskus, Rovaniemen toimipiste
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena Kizhin museo päätti ottaa osaa hankkeeseen. 12-22.10.2018 Petroskoissa järjestettiin ensimmäinen työpaja. Jatkossa Kizhin museo jatkaa yhteistyötä matkamuistojen ja turistipakettien kehittämisessä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä