Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pietarin valtiollinen kirjastoalan ammattikoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Laura Hokkanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:
Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Mordvan tasavallan M.P. Ogarevin valtionyliopisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sinikka Ruohonen, Esko Ahola
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päädyimme luennoitsijavaihtoon. Sovittiin alustavasti, että Mordvasta tulee Xamkiin Venäjä-viikolle keväällä 2019 kaksi luennoitsijaa ja Xamkista vastaavasti syksyllä 2019 tai keväällä 2020 menee kaksi opettajaa Mordvaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pietarin teknillinen elokuva- ja videocollege
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Sinikka Ruononen, Esko Ahola, Laura Hokkanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:
Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Arkangelin kulttuuri- ja taideyliopisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Zaharova Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päädyimme järjestämään opetusprojektin niin, että opiskelijoille annetaan kummassakin oppilaitoksessa sama teema, josta he suunnittelevat malliston/asukokonaisuuden ja josta järjestetään muotinäytös sekä Suomessa että Venäjällä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
KRICPE - Karelian regional institute of Continuous Professional Education of Petrozavodsk State University
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Natalia Kushtsheva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Monia tieteellisen, akateemisen ja soveltavan yhteistyön aiheita käsiteltiin. Osapuolet esittivät näkemyksensä kulttuuri- ja tapahtumamatkailun asiantuntijoiden koulutuksesta ja jatkokoulutuksesta. Näkemyksiä esitettiin mm. opiskelijavaihdosta, intensiivikoulutuksesta, seminaareista suomalais-venäläisille sekaryhmille ja opintoharjoittelun organisoinnista matkailualan opiskelijoille.

Molemmat osapuolet osoittivat kiinnostusta hankkeeseen, jolla laajennettaisiin ja parannettaisiin sosiaaliskulttuuristen palvelujen laatua rajaseuduilla. Osapuolet ilmaisivat potentiaalisen halukkuutensa kehittää hanketta sosiaalisen yrittäjyyden kannustus- ja tukivälineiden kehittämisestä, joka kattaisi itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat halukkaita tarjoamaan sosiaalisia, kulttuurisia, kulttuurisia ja koulutuspalveluja.

Osapuolet sopivat jatkavansa näitä asioita Venäjän ja Suomen kulttuurifoorumin ulkopuolella.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
KRICPE - Karelian regional institute of continuous professional education of Petrozavodsk state university
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Denis Pyzhikov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päädyimme olemaan kontaktissa, mikäli jompikumpi haluaa jatkaa keskusteluja.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Venäjän tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen talousinsituutti
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Svetlana Stepanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päädyimme siihen, että olemme valmiita aloittamaan yhteistyön ja tekemään hankehakemuksen sopivalle rahoittajalle.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
016/2018
Virallinen nimi:
Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Haikara Arja
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana tultiin yhteisymmärrykseen yhteistyön aloittamisesta ja hankkeen rahoituksen hankkimisesta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä