Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
029/2018
Virallinen nimi:
Valtiollinen Karjalan kansallinen laulu- ja tanssiyhtye Kantele 
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Vlasova Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ja Kantele-yhtye neuvottelivat "Kantele Go!"-hankkeen konkreettisista tapahtumista, jotka järjestetään osana ENI-ohjelmaa vuosina 2019-2021.
.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
029/2018
Virallinen nimi:
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pietarin Inkerin Liitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Aino Jakkola
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Käytiin läpi Via Karelia -matkailutiehanketta ja myös inkeriläiseen laulukulttuuriin tutustumista. Todettiin, että matkailutie avaa uusia mahdollisuuksia yhteistyölle. Pietarin Inkerin Liitto kutsui Runolaulu-Akatemian edustajat tutustumaan omaan toimintaansa, vierailemalla Pietarissa. Vierailu luvattiin tehdä talven 2018-2019 aikana.

Vaihdettiin yhteystietoja.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
029/2018
Virallinen nimi:
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kostamuksen piirin hallinto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Galina Potapova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kävimme läpi sekä Via Karelia -projektisuunnitelmaa, johon Kostamuksen piirin hallinto on tulossa mukaan partneriksi. Todettiin että seuraava vaihe on Letter of intent -kaavakkeen täyttäminen ja liittäminen hakemukseen mukaan.

Kösiteltiin myös Musiikkijuhla Sommelon osalta mahdollisuutta että siihen sisältyisi myös konsertti Kostamuksen kulttuuritalossa. Molemmat osapuolet pitivät tätä hyvänä vaihtoehtona, ja ainoa seikka jota vielä pitää odottaa, on rahoituspäätökset jolla mahdollistetaan esiintyjien kuluja.

Neuvotteluissa oli esillä myös se, että vuonna 2019 Sommelo ja Kuhmon yrittäjät tekevät yhteistyötä - Sommelo-festivaali ja Kuhmon messut pidetään samaan aikaan. Kostamuksesta voitaisiin yrittää nyt rakentaa matkapakettia, jossa ystävyyskaupungista tulevat vieraat voisivat saada etuja messuilaa yrittäjiltä, ja samalla kertaa pääsisivät myös mielenkiintoisiin konsertteihin.

Päätettiin jatkaa konkreettista yhteistyötä tiiviisti.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
029/2018
Virallinen nimi:
Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kizhin museohallinto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Natalia Mihailova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa käsittelimme Musiikkijuhla Sommelon ja Tarina-gfestivaalin mahdollista yhteistyötä, sekä Via Karelia -matkailutiehanketta. Molemmissa asioissa selvensimme yksityiskohtia: Sommelo toteuttaa vuonna 2019 pohjoismaista teemaa, ja sinnekin toivotaan osallistujia myös Petroskoista. Mutta 2020 on ehkä venäläinen teema, ja silloin Kizhin saarella oleva kansanperinneryhmä voisi tulla esintymään Sommeloon, sekä Kuhmossa että Vienan Karjalan osuudessa, Uhtualla (Kalevalan piirissä).

Tarina-festivaali toteutuu ensi vuonna 9.-14.7.2019, ja siellä on teemana heinänteko. Neuvottelussa pohditiin sellaista että Suomestakin tulisi joku pieni ryhmä mukaan, ja näyttäisi suomalaista tapaa tehdä heinää seipäille. Aiheesta järjestetään myös seminaari, johon voisi tulla alustaja myös Runolaulu-Akatemiasta.

Toinen aihe, Via Karelia -kulttuurimatkailureitin avaaminen Kizhille saakka käytiin myös läpi. Todettiin että yhteistyö on tässä asiassa tärkeä, ja että aikaisempiin suunnitelmiin ei ole tulossa oleellisia muutoksia.

Todettiin, että Pekka Huttu-Hiltunen on tulossa Petroskoihin 16.-22.10. ja sillon, ehkä 17.10. järjestetään jatkoneuvottelu yhteistyöalueista ja muistakin ajankohtaisista aiheista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä