Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
030/2018
Virallinen nimi:
KRICPE - Karelian regional institute of Continuous Professional Education of Petrozavodsk State University
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kainuun Etu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Ninetta Chaniotou
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalainen partneri ei saapunut foorumiin.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä