Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
"Post-neo-pop-art-galleria", autonominen ei-kaupallinen järjestö, Kulttuurikeskus "Anit", Tverin alueen Suomalainen kulttuurikeskus, Dzerzinskin kaupungin nukketeatteri
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tikacheva Lidia, Kotko Nadezhda, Vojakina Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Keskusteltiin yhteisistä mielenkiinnon kohteista ja saatiin tietoa jo olemassa olevista yhteyksistä. Tavoitteena on osallistua jo toteutettaviin tapahtumiin ja tuoda niihin uusia kokonaisuuksia.
Kulttuurikeskuksen tavoite on osallistua Tverin alueen kulttuuritapahtumaan keväällä 2019 hakemalla avustusta tammikuussa 2019 Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimelta oman rahoituksen tueksi.

Dzerzinskin kaupungin nukketeatteri
Savonlinnan suomalais-venäläinen kulttuurikeskus on hakenut apurahaa Etelä-Savon taidetoimikunnalta tarkoituksena järjestää nukketeatteritapahtuma Savonlinnassa syksyllä 2019. Mukaan kutsutaan Dzerzinskin nukketeatteri, jolta on tullut tarjous osallistumisesta. Lisäksi toivotaan mukaan kahta muuta nukketeatteria, joiden kanssa keskusteluja on jo käyty, lähinnä Karjalan alueelta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Nimi puuttuu toistaiseksi
Neuvottelukumppanin organisaatio:
kulttuurituottaja Savonlinnan kaupunki
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Elina Kosonen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen aikana tarkasteltiin seuraavan vuoden työsuunnitelmia ja päätettiin aloittaa yhteisen kulttuuritapahtuman järjestelyt. Tapahtumassa voitaisiin esimerkiksi esitellä karjalaisia ja suomalaisia kansallispukuja tai valmistaa perinneruokia. Vaihtoehtoja löytyy.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura, Dzeržinskin kaupungin nukketeatteri, Mordvan tasavallan nukketeatteri
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Imatova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suunnitelmissa on järjestää kansainvälinen nukketeatterifestivaali vuonna 2020 joko Savonlinnassa tai Karjalan tasavallassa molempien teatterien osallistuessa festivaaliin.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Etnokulttuurinen keskus "Tuomi", kaupungin kulttuurilaitos "Tšalnan kylän kulttuuritalo"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Imatova Nadezhda
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Määritelty yhteistyön pääsuuntaukset
1) Rajayhteistyö suomalaisten ja karjalaisten järjestöjen välillä
2) Suomalais-ugrilaisten kansainvälisten "Suguvastavundu"-festivaalien järjestäminen
3) Suomalais-ugrilaisten sukukansatapahtumien järjestäminen Suomessa ja Karjalassa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
035/2018
Virallinen nimi:
Inkeriläinen akateeminen kuoro "Inkeri"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä -seura Savonlinnan osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Imatova Nadezhda
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätettiin luoda yhteistyösuunnitelma, määritelty pääasialliset tapahtumat verkoistumista varten ja suunniteltu tutustumiskierrokset.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä