Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
042/2018
Virallinen nimi:
Turun kaupunki, museopalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kizhin Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen ja etnografinen museo-luonnonpuisto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Natalia Drobakha
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Luostarinmäen museossa järjestetään 2019 tapahtumia, joiden yhteydessä kutsutaan Kizhin restaurointiosaajia antamaan työnäytöksiä, sekä järjestämään työpaja tai kurssi museon kävijöille. Lisäksi järjestetään tutustumiskäynti Pukkilan kartanoon, joka on entinen museo ja jota ollaan kunnostamassa restauroinnin keskukseksi. Lisäksi Kizhin museolta on tulossa delegaatio Luostarinmäelle joulukuussa 2018.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä