Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
043/2018
Virallinen nimi:
Lumikello ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelian College of Culture and Arts.
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:
Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
043/2018
Virallinen nimi:
Kansainvälinen nuorisofestivaali "Nuori ja Terve Kuopio"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelian College of Culture and Arts
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Valentina Proshkina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan sopimus festivaalin jatkamisesta Kuopiossa, osallistujamäärän kasvattamisesta ja uusien esiintyjäryhmien houkuttelemisesta. Neuvottelujen tuloksena uusia osallistujia saatiin festivaaliin Moskovasta, Pihkovasta, Sortavalasta ja Pitkärannasta. Pohdittiin festivaalin lykkäämistä vuoden 2019 kesäkuun loppuun tai heinäkuun alkuun.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
043/2018
Virallinen nimi:
Kansainvälinen vuosittainen nuorisofestivaali "Nuori ja Terve Kuopio"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Lumikello ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Matvejeva Maria/Litvinova Natalia
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kuopio on useiden vuosien ajan ollut Pitkärannan ystävyyskaupunki. Marraskuussa 2018 Kuopiossa järjestetään hankkeen yhteydessä seminaari vapaaehtoisliikkeiden aktiiveille vaikeassa tilanteessa olevien lasten kesäleirin järjestämisestä. Kesällä 2018 Kuopiossa järjestetään kansainvälinen vuosittainen terveiden elämäntapojen nuorisofestivaali "Nuori ja Terve Kuopio", johon osallistuu Pitkärannan kaupungin ja alueen esiintymisryhmiä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä