Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
053/2018
Virallinen nimi:
Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran Turun piirijärjestö ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Tirri Soile
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Aloitettiin neuvottelut Karjalan miesten kuoron kiertueesta Turkuun osana Karjala-Suomi-ystävyysyhdistyksen "100-vuotisjuhlavuodesta 100-vuotisjuhliin" -projektia. Kiertueen koordinointia jatketaan sähköpostitse.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä