Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
063/2018
Virallinen nimi:
Voukista Vuokkiniemeen Vienanmeren reitti
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut suomalaisen yhteistyökumppanin Antti Holopaisen kanssa pidettiin asiallisessa ja rakentavassa ilmapiirissä. Antti Holopainen kehittää Kostamuksen kaupunginhallinnon kanssa jo kolmatta vuotta vaellusreittiä Suomesta Karjalan tasavallan Kostamuksen ja Uhtuan (Kalevalan) alueelle. Kesällä 2018 projektia testattiin Kostomuksen alueella, ts. suomalaiset yhteistyökumppanit yhdistivät vaellusreitin autoilureittiin piirin raja-alueelle tulon vuoksi. Venäjän puolella tutkittiin Kostamuksen piirin vanhoja kyliä ja hautausmaita. Neuvottelujen aikana syntyi ajatus CBC Karelia-ENI rajat ylittävään yhteistyöohjelmaan hakemisesta. Foorumin päättymisen jälkeen työryhmä kehitti hanke-ehdotuksen ja budjetin ja hakemus lähetettiin ohjelman valintakomitealle avustustuen saamiseksi. Uskomme, että kansainvälinen kulttuurifoorumi on antanut poikkeuksellista apua kumppanuustoiminnassa ja kansojen lähentämisessä. Yhteistyötä jatketaan ehdottomasti.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä