Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
091/2018
Virallinen nimi:
Venäjän alueiden välinen kirjailijaliitto
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kirjoittajayhdistys Akseli ry
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Idea yhteistoiminnasta on syntynyt, mutta varsinaista yhteistyötä ei vielä ole. Ongelmana on kieli, sillä tekstien käsittely, lukeminen ja muokkaaminen tulevaa antologiaa varten vaatii suomen kielen täydellistä hallintaa. Meidän kirjailijaliitossa ei tällä hetkellä ole henkilöstöresursseja. Tästä huolimatta emme pidä hanketta turhana tai merkityksettömänä. Ainoastaan tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta siihen. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei lähitulevaisuudessa tämä mahdollisuutta tulisi. Pyrimme aktivoimaan yhteistyötä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
091/2018
Virallinen nimi:
Kirjoittajayhdistys Akseli ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Venäjän alueiden välisen kirjailijaliitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Andrei Kashkarov
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelimme foorumissa Venäjän alueiden välisen kirjailijaliiton teknisen jaoston edustajan Andrei Kashkarovin kanssa. Neuvotteluaika osoittautui kovin lyhyeksi. Kashkarov oli mukana kahdessa muussakin hankkeessa ja meille jäi aikaa vajaa tunti. Sovimme, että Andrei K. neuvottelee liitossaan hankkeen etenemisestä niin että saisimme neuvottelukumppaniksi kaunokirjallisuuden osastosta henkilön, joka osaa myös suomea. Heitä kuulema löytyy. Odotamme siis nyt heidän yhteydenottoaan, sitten vasta tiedämme jatkuuko hanke.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä