Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
069/2018
Virallinen nimi:
Folk Extreme ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Valtiollinen kulttuurilaitos Tverin alueellinen kansantaiteen talo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Timo Saari/Marina Elena
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Aloitimme neuvottelut hyvässä yhteisymmärryksessä esitellen toisillemme toimintaamme ja totesimme heti, että yhteistyölle on hyvät mahdollisuudet, mikäli rahoitus järjestyy. Sovimme yhteistyön aloittamisesta 2019 syys-lokakuussa, jolloin Folk Extreme ry:n jäsenistä 2-3 henkilöä vierailevat Tverissä ja tutustuvat kansantaiteen taloon. Vuonna 2020 Folk Extreme ry:n taiteilijat järjestävät konsertin Tverin kansantaiteen talossa. Keskustelimme myös mahdollisuudesta yhdistää tämä konserttimatka Folk Extreme ryn hankkeeseen Lipetskin alueen kulttuuri- ja kansantaidekeskuksen kanssa. (hanke 066/2018) kulujen karsimiseksi. Folk Extreme ry tulee hakemaan omalta osaltaan rahoitusta Suomesta konserttimatkan kulujen kattamiseksi.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy