Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
097/2018
Virallinen nimi:
Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
1.Ugor Kulttuurialoitekeskus 2. Venäjän Kulttuurityöntekijöiden liitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
1. Anzhela Razmanova 2. Alla Kononova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Pidämme yhteyttä s-postitse ja mahdolliset tapaamiset pienellä suunnitteluryhmällä v. 2019 aikana. Apurahojen anominen.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
097/2018
Virallinen nimi:
Eurooppalainen Kulttuuriyhdistys ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
1.Ugor Kulttuurialoitekeskus 2. Venäjän Kulttuurityöntekijöiden liitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
1. Anzhela Razmanova 2. Alla Kononova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Pidämme yhteyttä s-postitse ja mahdolliset tapaamiset pienellä suunnitteluryhmällä v. 2019 aikana. Apurahojen anominen.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy