Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
075/2018
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Viipurin Lenin museo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen ja Nadezhda Zabavskaja
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomen sisällissodan uhrien kohtaloita Venäjällä hanke

Hyväksyimme neuvotteluissa seuraavan toimintasuunnitelman:

26.4.- 28.4.19
Muistomerkin ja hauta-alueen kunnostustalkoot, jonne etsitään Suomesta vapaaehtoisryhmä
Matkan yhteydessä järjestetään seminaari, jossa päivitetään hauta-alueen ja muistomerkin suojelutilanne ja tarvittavat yhteiset jatkotoimenpiteet sekä sovitaan seuraavan vuoden (vuosien) toimintasuunnitelmasta.

Käynnistetään joukkohautoihin haudattujen identifiointihanke
yhteistyössä Suomen Kansallisarkiston ym arkistojen kanssa.
Tavoitteena on saada haudattujen nimet ja muistotaulut muistomerkille

Vankileirin 1918 toimineella kasarmialueelle perustetaan erillinen muistohuone, missä haudattujen punaisten nimet esillä. Kasarmialueen museon omistaja on hyväksynyt alustavan suunnitelman ja on osaltaan valmis toteuttamaan sen
Olemme valmiita kytkemään hauta-alueen ja muistomerkin suojelu ICOMOS-projekteihin.

taidetutkija, taidehistorioitsija ja historioitsija Anastasia Martynova on ilmoittanut halunsa liittyä teidän hankkeeseenne ja kertoa sen puitteissa Viipurissa sisällissodan aikana kuolleiden taiteilijoiden kohtaloista. Tutkimme Anastasia Martynovan ehdotuksen mahdollista toteutumistapaa hankkeen puitteissa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
075/2018
Virallinen nimi:
Viipurin Leninin museokeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kahdenkeskisissä neuvotteluissa olemme kirkastaneet hankeen tavoitteita sekä kehittäneet toimintaohjelman niiden saavuttamiseksi.

Tavoitteita: Suomen kansalaissodan kaatuneiden muiston vaaliminen Viipurissa ja Lahden Hennalassa.

1. Selvitetään Viipurissa ja Lahden Hennalassa haudattujen tarkka lukumäärä ja henkilöllisyydet. Siinä työssä käytetään Suomen Kansallisarkiston tukea.
2. Tarkennetaan hautapaikkojen rajat.
3. Käynnistetään lakiesitys, jolla varmistetaan valtion suojelutoimet näillä alueilla.
4. Järjestetään hautapaikoilla kunnostus- ja raivaustapahtumia, joihin osallistuisi vapaaehtoisia talkoolaisia molemmista maista.

Huhtikuulle 2019 on ajoitettu Viipurin punakaartilaisten veljeshaudan kunnostustalkoot sekä aihekohtainen seminaari Viipurin Lenin-museossa.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä