Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
076/2018
Virallinen nimi:
Lönnrotin polkujen laajentaminen Inkerinmaalle - Kaikinon luovat projektit, voittoa tavoittelematon järjestö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa sovittiin kahden kolmepäiväisten pilottireittien tuotteistamisesta: toinen liittyy Kalevalaan ja Lönnrotiin Leningradin alueen kaakkoisosassa (lähtö Narvasta) ja Pietarissa, jonka valmistelee Kaikinon luovat projektit, voittoa tavoittelematon järjestö. Ensimmäinen kokeilureitti tapahtuu kesäkuussa 2019.
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu valmistelee kolmepäiväisen reitin luovien alojen, käsitöiden ja muotoilun aiheisiin liittyen Lahdessa. Pilottireitti järjestetään elo-syyskuussa 2019.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä