Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
077/2018
Virallinen nimi:
Folk Extreme ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Primorjen aluepiirin nuorisojärjestö "Klio"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Timo Saari/Svistova Olga
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut alkoivat hyvässä yhteishengessä ja totesimme heti alkuun että mikäli löydämme mahdollisuuksia yhteistyölle, niin teemme mielellämme yhteistyötä. Folk extreme ry:llä ei ollut suoraan mahdollista tarjota osallistujia heidän festivaalille, sillä he järjestävät festivaalia lapsille ja nuorille, mutta voisimme koostaa lapsille suunnatun kansanmusiikkiin ja -tanssiin liittyvän konsertin. Kerroin tulevasta projektistamme suomessa, missä toteutamme suoluontoon sijoittuvan kansanmusiikkikonsertin. Voisimme koostaa Primorjeen konsertin tämän pohjalta. Lisäksi voisimme opettaa Suomalaisisa lauluja ja tansseja. Primorjen alueella asuu paljon suomalaisten jälkeläisiä ja he voisivat olla kiinnostuneita myös Folk Extremen aikuisille suunnatusta ohjelmistosta. Sovimme aloittavamme sähköpostitse yhteistyön ja ajatusten vaihdon sekä hakevamme rahoitusta vierailulle Primorjessa aikaisintaan vuonna 2020.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä