Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
082/2018
Virallinen nimi:
Turun kaupunki, museopalvelut
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Novgorod State Museum.
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Olga Soboleva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätettiin järjestää 2019 Novgorodissa kolmipäiväinen ja monitieteellinen kulttuuriperintöalan seminaari. Seminaarissa käsitellään arkeologiaa, restaurointia sekä puuarkkitehtuuria. Turun museopalvelut osallistuu esitelmin ja kutsuu mukaan myös yhteistyökumppaneita Turun yliopistosta. Seminaariin kuuluu ekskursioita paikallisiin kulttuuriperintökohteisiin. Seminaarin yhteistyökumppanina osallistuu myös Vitoslavitsyn ulkomuseo, johon on valmistumassa uusi vierailijakeskus. Mahdollinen jatkoyhteistyö olisi järjestää perinteiseen jauhantaan ja leivontaan liittyvä tapahtuma kun Vitoslavitsy-museon tuulimyllyn restaurointi on valmis.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä