Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
103/2018
Virallinen nimi:
NEST-keskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan tasavallan opetusministeriö, V.N. Korbakovin kunnallinen taidekoulu, Pietarin lasten taidekoulu nro 2, Petroskoin kaupungin Nuorisokeskus "Smena"
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Marina Donchenko, Kulizhnikova Natalia, Karakozova Ekaterina, Vasileva Natalia
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankeaihiossa kuvattu musiikkifestivaali löysi partnerin ja sai hieman ennen kulttuurifoorumin aloitusta rahoituksen Opetushallitukselta, joten aivan sellaisenaan projektia ei lähdetä toteuttamaan uusien toimijoiden kanssa. Koulujen välisestä yhteistyöstä kulttuurialalla käytiin kuitenkin neuvotteluja useiden toimijoiden kanssa.

Korbakovin kunnallisen taidekoulun ja Pietarin lasten taidekoulun edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa mietimme konkreettisia yhteistyön muotoja molemmin puolin rajaa tapahtuvasta maisemamaalauksesta vaihtuviin näyttelyihin. Lisäksi esiin nousi kiinnostava ajatus esineelliseen kulttuuriperintöön liittyvästä hankkeesta. NEST-keskuksen työntekijä selvittää kuvataidelinjojen opettajien kiinnostusta lähteä mukaan hankkeeseen tai vastaavasti esittelee idean taiteen perusopetuksen toimijoille.

Nuorisokeskus Smenan edustajan kanssa neuvoteltaessa esiin nousivat monenlaiset yhteistyön muodot taiteesta projektinhallintaan ja videotuotantoon. Neuvottelujen seurauksena jätettiin myös yhteinen hakemus Karelia CBC-ohjelmaan (nuorten rajanylittävien työelämätaitojen kehittäminen), mutta valitettavasti ideapaperi ei päässyt jatkoon.

Karjalan tasavallan opetusministeriön kanssa suunnittelimme opettajille suunnattuja seminaareja (yhteistyö on jo käynnissä, viimeisin seminaari syksyllä 2018, seuraava keväällä 2019). Lisäksi olemme keskustelleet maaseutukouluista yhteisöjen sosiaalikulttuurisina keskuksina.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
103/2018
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelujen tuloksena päätettiin järjestää kaksi seminaaria suomen kielen opettajille ja tutustua niihin suomalaisiin kouluihin, joiden rakennuksista löytyy muitakin sosiaalipalveluja.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä