Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
105/2018
Virallinen nimi:
Kulttuurimatkailun ja tuotannon kehityksen säätiö
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Raimo Moilanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:
Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
105/2018
Virallinen nimi:
Karjalan tasavallan taidemuseo
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Raimo Moilanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Tarinankerronnan tuominen ohjelmaan on kulttuurilaitosten intresseissä työtapojen laajentamiseksi ja päivittämiseksi. Osapuolet sopivat, että tänä vuonna valmisteltu hanke voitaisiin kilpailuttaa Pohjoismaiden ministerineuvoston hankkeissa ensi vuonna.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy
Hankenumero
105/2018
Virallinen nimi:
Valtiollinen historiallis-arkkitehtuurinen museo-luonnonpuisto "Monrepos-puisto"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Raimo Moilanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelun tuloksena osapuolet osoittivat kiinnostusta yhteistyön kehittämiseen. Joensuun kirjastolla sovittiin esittelyn järjestämisestä kesäkuussa 2019. Esittelyssä esitellään Monreposin puiston historiaa ja puiston tämänhetkistä restauraatiota partnereille ja kaupungin asukkaille.Tämän lisäksi AMK:n opiskelijat kutsuttiin vierailemaan Monreposissa osana Pietarin-opintomatkaa keväällä 2019. Karelia-ammattikorkeakoulun ehdottama projekti liittyy kulttuurikohteiden kehittämiseen tarinankerronnan kautta. Projekti on mielenkiintoinen kultuurimatkailun kehittämisen kannalta. Monreposin rikas historia tarjoaa molemmille osapuolille mahdollisuuden kehittää puiston houkuttelevuutta sen vierailijoille. Projekti alkaa Karelia AMK:n jakaessa tietoja aiemmin toteutetuista projekteista ja tutustuessa Monreposin historiaan.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
105/2018
Virallinen nimi:
Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskus
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Moilanen Raimo&Miettinen Ekaterina
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:
Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy