Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
138/2018
Virallinen nimi:
Madetojan musiikkilukio
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Mordvan musiikillinen sisäoppilaitos
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Marja Kynkäänniemi, Anne Ålander, Irina Jurtanova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelukumppani ei saapunut partnerineuvotteluihin.

Tulos:
Neuvottelut eivät tuottaneet konkreettista yhteistyötä