Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
144/2018
Virallinen nimi:
"CHAIN"
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Petroskoin lasten- ja nuorten keskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anneli Kolombintsieva
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Hankekumppanit sopivat yhteisestä Karelia CBC -hankkeesta, "CHAIN", jolle haetaan rahoitusta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä, Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy