Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
147/2018
Virallinen nimi:
Folk Extreme ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Omskin alueen suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Timo Saari/Danil Kartelainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Alueellinen suomalais-ugrilaisen kulttuurin festivaali "Finnougorija Sibirskaja" järjestetään vuosittain Omskin kaupungissa. Neuvotteluissa pääsimme hyvään alkuun ja sovimme yhteistyön aloittamisesta. Yhteistyö kattaa Folk Extreme ry:n taiteilijaryhmän vierailun ja konsertoinnin Omskissa marraskuussa 2019. Tätä ennen Folk Extreme ry:n edustaja käy tutustumassa kulttuurikeskusken toimintaan helmikuussa 2019 ja samalla sovimme yksityiskohdista konserttien järjestämiseksi. Omskin alueella asuu tällä hetkellä noin 10 000 suomalaisten maahanmuuttajien/siirrettyjen jälkeläistä. Suomensukuisilla on suuri tarve tutustua juuriinsa ja Folk Extreme ry:llä on hyvä mahdollisuus tuoda heille tietoa ja tunnetta suomalaisuudesta. Lisäksi puhuimme heidän projektistaan rakentaa laitosmaisten vanhainkotien sijaan tuetun asumisen koteja vanhuksille. Folk Extremellä ei ole alan osaamista, mutta sovimme aloittavamme alan tietotaidon omaavien yhteistyötahojen etsimisen tältä osin Suomesta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä