Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
046/2019
Virallinen nimi:
Syktyvdinin piirin museovirasto, kunnallinen kulttuurilaitos
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Pudasjärven kaupungin kulttuuripalvelut, Suomi-Venäjä-Seuran Pudasjärven osasto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Saavalainen Tapio, Tolonen Birgit
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Kansainvälinen museo- ja matkailuprojekti "Kulttuurireitti Shylad, kyvbur, serpas/Musiikki, sana, muoto". Hanke tähtää Syktyvdinin, Moskovan ja Suomen kulttuuriyhteisöjen vuorovaikutukseen. Projektin puitteissa suunnitellaan Suomen ja Komin valtuuskuntien matkoja Komin tasavaltaan Syktydinin piiriin sekä Suomeen, Pudasjärvelle. Reitin nimi "Shylad, kyvbur, serpas/Musiikki, sana, muoto" yhdistää taiteen eri lajeja, historiaa ja kulttuuria. Reitti tarjoaa mahdollisuuden tutustua suomalais-ugrilaisten kansojen maalaustaiteeseen, runouteen, musiikkiin, perinteisiin ja tapakulttuuriin.

Neuvotteluissa päätettiin seuraavista asioista:
1) Suomalainen ja venäläinen osapuoli sopivat liikkuvasta taidenäyttelystä Pudasjärven kaupungissa ja Vylgortin kylässä.
Venäläinen osapuoli ehdottaa liikkuvan näyttelyn järjestämistä suuntausten "kyvbur, serpas/sana, muoto" puitteissa. Näyttelyn on tarkoitus koostua komilaisen taiteilijan, runoilijan ja suunnittelijan Alevtina Anatolevna Strutškovan komilaisella ornamentiikalla koristelluista graafisista töistä, mukeista ja tyynyistä. Strutškova on sukua kuuluisalle komilaiselle musiikkitieteilijälle Prometei Ionovitš Tšistavljoville, joka on kerännyt komilaisia musiikki-instrumentteja.
Hanke on jo toteutunut onnistuneesti sekä koti- että ulkomaisilla turismimarkkinoilla yhtenäisen brändin alaisuudessa. Alevtina Strutškovan grafiikkaa ja eksklusiivisia mukeja oli esillä marraskuussa 2018 Bukarestissa, Romaniassa, ja suunnitteilla on näyttely Budapestissa, Unkarissa vuonna 2020.
Venäläinen osapuoli ehdottaa lisäksi museokokoelmiin kuulumattomien komilaisten musiikki-instrumenttien (jäljennösten) kiertävää näyttelyä.

2) Suuntauksen "shylad/musiikki" puitteissa suomalainen osapuoli ehdottaa projektissa siirtymistä pohjoisempaan, Ouluun, jossa ei vielä ole musiikkikoulua. Venäläinen osapuoli on halukas kutsumaan mukaan hankkeeseen nuoria esiintyjiä Oulusta ja itsenäisiä esiintyjiä Pudasjärveltä sekä lähettämään nelihenkisen Arjavyv-yhtyeen esiintymään hankkeessa. Arjavyv esiintyi menestyksekkäästi vuonna 2018 Vylgortin kylässä yleisvenäläisellä Zavalinka-kansanlaulufestivaalilla, jolla Aleksandra Vetoshkina ja Dmitrija Martynova soittivat komilaisten musiikki-instrumenttien liikkuvan näyttelyn puitteissa mm. sigudok-perinnesoittimia.
3) Suomalainen osapuoli ehdottaa nuorille taiteilijoille suunnatun leirin järjestämistä projektin puitteissa. Venäläinen osapuoli on valmis järjestämään leirin Vylgortin kylässä tai Ybin kylässä.
4) Suomalainen osapuoli ehdottaa kulttuurireitin täydentämistä gastronomisella kierroksella. Venäläinen osapuoli on valmis organisoimaan osaksi projektia jo olemassa olevan ruokakulttuurireitin "Syktyvdinin maut"
5) Venäläinen osapuoli ehdottaa hakemaan projektille lisärahoitusta osallistumalla apurahahakuihin

Neuvottelut johtivat yhteistyön syntymiseen ja jatkumiseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä