Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
027/2020
Virallinen nimi:
Karjalan valtiollinen filharmonia
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Suomi-Venäjä-seuran - samfundet Finland-Ryssland Kemin osasto ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Arto Laakso
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalaisen osapuolen suunnitelmat kiinnostavat organisaatiotamme ehdottomasti, erityisesti Venäjän ja Suomen luovan osallistumisen suhteen. Yhteistyö avaa suuria mahdollisuuksia molemmille osapuolille. Hankkeen valmisteluun ja toteuttamiseen tarvitaan aikaa. Hanke on mahdollinen vasta rajojen avautumisen jälkeen, mutta osittain työ organisoimisen ja logistiikan osalta voidaan jo aloittaa lähiaikoina.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
027/2020
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä-seuran samfundet Finland Ryssland Kemin osasto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan valtiollinen filharmonia
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Irina Ustinova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelijat sopivat, että huilutaiteilija Sami Junnosen ja säveltäjä-kapellimestari Leif Segerstamin vierailua koskevia yhteistyöneuvotteluja jatketaan. Sami Junnonen lähettää lisätietoja filharmoniaan syyskuun aikana.

Tulos:
Yhteistyö toteutuu, jos rahoitus järjestyy