Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
002/2020
Virallinen nimi:
Suomi-Venäjä-seuran Tampereen osasto ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Viipurin Lenin-museo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Nadezhda Zabavskaja
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalaisten vuoden 1918 sisällissodan uhrien hautausmaan ja muistomerkin kunnostus Viipurissa päätettiin toteuttaa yhteisin talkoovoimin. Viipurissa sijaitsee vuoden 1918 sisällissodassa surmansa saaneiden suomalaisten hautausmaa ja vuonna 1961 pystytetty hautamuistomerkki. Alue on päässyt hoitamattomana metsittymään ja muistomerkkiä on töhritty. Alueen ja muistomerkin kunnostamiseksi ja puhdistamiseksi kulttuurifoorumin projektina suomalaisten ja viipurilaisten yhteistomintana jatketaan sikäli kuin korona tilanne sallii. Järjestetään keväällä 2021 hautausmaalla ja muistomerkillä yhteiset siivoustalkoot, asiaan liittyvä seminaari Viipurissa ja tutustumiskierros sisällissodan merkittäviin tapahtumapaikkoihin Viipurissa. Seminaarissa on tarkoitus koota viimeisin tutkimustieto Viipurin tapahtumista keväällä 1918. Myös joukkohautaan haudattujen suomalaisten nimiä pyritään selvittämään ja mahdollisesti liittämään haudalle. Haudalle pystytetään siellä aikaisemmin ollut lyhty.
Suomesta matkustaa huhtikuun loppupuolella 2021 talkooryhmä vuoden 1918 suomalaisten uhrien hautausmaalle ja yhdessä venäläisen osapuolen kanssa kunnostetaan hautausmaa ja muistomerkki. Viiprilaiset saavat oheisseminaarissa tietoa tapahtumista kaupungissaan vuonna 1918. Tapahtumasta pyritään tiedottamaan viipurlaisissa tiedotusvälineissä. Tavoitteena on tiedon lisääminen ja levittäminen Viipurin suomalaisesta historiasta.
Lisäksi sovittiin, että suomalainen osapuoli välittää tietoa Viipurin Talikkalan kaupunginosan historiasta tulevaa näyttelyä varten. Asiasta julkaistaan kokoelmateos venäjäksi Viipurissa.
Suomalainen osapuoli toimittaa Viipurin Lenin-museolle "Lenin ja Suomi"-aiheista kirjallisuutta sekä englanninkielistä Lenin-kirjallisuutta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä