Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
006/2020
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
VENÄJÄN TIEDEAKATEMIAN KARJALAN TIEDEKESKUKSEN TALOUSINSTITUUTTI
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kondratjeva Svetlana Viktorovna
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen talousinstituulilla on kokemusta toiminnasta sekä Mujeärven piirin alueella että hankeyhteistyösä CBC-hankkeissa suomalaisten partnereiden kanssa. Instituutin ehdotukset soveltuvat hyvin jo käynnistyneeseen Osuuskunta Elman ja Traektoria-Säätiön hankekokonaisuuteen tarjomalla asiantunemusta ja verkostosuhteita hankekokonaisuuteen. Päätimme ehdottaa Traektoria-säätiölle yhteistä työseminaaria Petroskoissa mahdollisesti toukokuussa 2021. Seminaarissa voisimme tehdä yhteisen suunnitelman etenemisestä ja hahmottaa yhteishankkeiden rahoitusta ja resurssointia Venäjän ja Suomen puolella. Osuuskunta Elma yrittää toteuttaa kesällä 2021 Haukkasaaren työleirin ja kyläjuhlien yhteyteen suunnitellun melontapahtuman tavoitteena testata Inarin rajanylityspaikan kautta Repolan alueelle tapahtuvaa opastettua kanoottimatkailureittiä. Tulevina vuosina on Elman tarkoitus kehittää myös luontopolkutapahtumia rajan pinnassa sekä Venäjän puolella että Suomen puolella Patvinsuon kansallispuiston alueella. Kehittämisverkostoon on tarkoitus saada Suomen puolelta Lieksan kaupunki ja alueen suomalaisia yrittäjivä yhteityössä Lenderyn ja Repolan alueen toimijoiden kanssa. Toukokuussa 2021 Petroskoissa järjestettävässä seminaarissa on tarkoitus keskustella tarkemmin hankkeen yksityiskohdista.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
006/2020
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Voittoa tavoittelematon Ttaektoria säätiö
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Konstantin Petrov, Michail Jurik
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Päätimme jatkaa yhteistyötä kesällä 2021 Traektoria säätiön toteuttamassa Haukkasaari hankkeessa. Osuuskunta Elma on esitellyt hankkeen historiaa koronaeristyksen aikana kirjoitetussa kirjassa "Osuuskunta Elman koronamanifesti". Syyskaudella 2020 ja kevätkaudella 2021 esitellään Suomessa yhteistyöhanketta yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran verkoston kanssa. Esittelykierroksella etsitään nuoria henkilöitä, jotka voisivat osallistua heinäkuussa pidettävälle leirille Suomesta. Tavoitteena on koota Haukkasaaren työleirille suomalaisryhmän viikoksi heinäkuussa siten, että heidän ohjelmansa päättyy Haukkasaaren kyläjuhliin. Mikäli mahdollista, järjestämme ennen Haukkasaaren kyläjuhlia kanoottisafarin Lieksajärvellä Kimovaarasta Haukkasaareen.

Kehitämme edelleen kulttuuri- ja luontomatkailureittiä Lieksan - Repolan - Haukkasaaren välillä yhdessä Mujejärven piirin alueen yhteistyökumppaneiden kanssa ja pyrimme saamaan mukaan kehittämistyöhön suomalaisia organisaatioita osana Suomen ja Venäjän raja-alueen "Vihreä vyöhyke" matkailuhankkeita. Traektoria Säätiö ilmaisi halukkuutensa tulla mukaan Osuuskunta Elman kehittämiin Vihreän vyöhykkeen hankkeisiin, kuten Vienan Reitin kehittämishankkeeseen itärajan yli, Outokumpu - Joensuu - Sortavala kulttuurireitti hankkeeseen ja Parikkala - Syväoro - Elisenvaara hankkeeseen sekä uutena hankkeena Karjalan kannaksen entisten suomalaisalueiden matkailureittihankkeisiin.

Osuuskunta Elma rakentaa syyskaudella 2020 suhteet Lapin Yliopiston matkailualan koulutusohjelmiin tavoitteenaan kehittää arktisen alueen kulttuurimatkailureittiverkostoja suomalais-ugrilaisten kansojen asuinalueilla Lapissa, Kuolan Niemimaalla, Arkangelin alueella ja Pohjois-Norjassa. Syyskuussa 2020 pidetyn kehittämisseminaarin tulokset saatetaan Traektorian tietoon.

Petroskoissa järjestetään kevätkaudella ennen Haukkasaaren kesätapahtumia yhteistyöseminaari Traektoria Säätiön ja Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Talousinstituutin kanssa. Venäläinen osapuoli ilmoitti mahdollisuudesta saada rahoitusta yhteishankkeille yhteistyökokousten ja seminaarien toteuttamiseen.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
006/2020
Virallinen nimi:
Venäjän Tiedeakatemian Karjalan Tiedekeskuksen Talousinstituutti
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Antti Holopainen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvottelut onnistuivat: saavutettiin yhteisymmärrys tulevasta hankkeesta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä