Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
008/2020
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Barbashina Elena
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seuran puheenjohtaja Elena Barbushina kertoi suomalaisten Sandarmon joukkohaudan suomalaisuhrien muistomerkkihankkeesta Venäjällä. Hanke raukesi, sillä Inkerin suomalaisten yhdistys, joka sitä edisti lopetti toimintansa. Elema Babushinan näkemyksen mukaan hanke on tärkeä ja se tulisi onnistumaan, mikäli Suomesta löytyisi riittävästi hanketta edistäviä tahoja, joilla on edellytykset toimia yhteistyössä hanketta edistävien venäläistahojen kanssa. Elena Babushina kertoi selvittäneensä etukäteen venäläisviranomaisilta, hyväksyvätkö he, että suomaiset lähtisivät hankkeeseen yhdessä Karjala-Suomi Seuran ja Karhumäen sotahistoriallisen museon kanssa. Vastaus oli ollut myönteinen.

Neuvotteluissa päätetiin käynnistää yhteishanke. Elena Babushina menee tapaamaan Karhumäen museon johtajaa lähiviikkoina valmistellakseen hanketta venäläisosapuolen taholta. Hän lupasi välittää viestiä tapaamisen tuloksista sen jälkeen heti suomalaisosapuolelle. Osuuskunta Elma jatkaa asian valmsiteluja Suomen puolella siten, kuin Andrei Belousin kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin. 14.-16.6. seminaarin valmisteluihin ja seminaariin osallistuvat myös Karjala-Suomi seuran edustajat..

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
008/2020
Virallinen nimi:
Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karhumäen yksityinen sotahistoriallinen linnoitusmuseo
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Belous Andrei
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Karhumäen sotahistoriallisen museon johtaja Andrei Belous ilmaisi halukkuutensa auttaa suomalaisia muistomerkkihankkeen käynnistämisessä ja viranomaislupien hakemisessa muistomerkin pystyttämiseksi.

Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seuran puheenjohtaja Elena Barbashina oli ilmaissut kiinnostuksensa lähteä mukaan hankkeeseen. Seuran osuudesta hankkeeseen käytiin toiset neuvottelut.

Osuuskunta Elma sitoutui rakentamaan asiantuntijaverkoston Suomessa hankkeen liikkeelle laittamiseksi. Keskeisessä roolissa suomalaisella puolella tulee olemaan Suomen Kansallisarkiston tutkimushanke, joka parhaillaan selvittää suomalaisten punaemigranttien kohtaloita Neuvosto-Venäjällä aikakauden Neuvostoarkistojen pohjalta, joiden tutkimiseen Suomen Kansallisarkisto on saanut luvan. Verkostoon Suomen puolella pyritään saamaan suomalaisia arkeologeja emeritus professori Jussi-Pekka Taavitsaisen johdolla, sillä hän tuntee jo Sandarmon joukkohaudat. Verkostoa laajennetaan koskemaan punaemigranttien kohtaloista Suomessa ja Venäjällä kiinnostuneilla henkilöillä, joiden esivanhempien tiedetään lepäävään mainituissa joukkohaudoissa.

Syyskaudella 2020 järjestetään Suomessa aiheesta asiantuntijakokouksia joihin voi venäläisosapuoli osallistua tarvittaessa etäyhteyden avulla. Hankkeeseen lähtee mukaan Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura rakentaen suorat yhteydet Karhumäen museoon asian valmistelun liikkeelle saattamiseksi Venäjän puolella.

Päätettiin, että järjestämme Karhumäessä 14.6.-16.6. seminaarin, jossa käsitellään muistomerkkihanketta ja tehdään mahdollisesti jo päätöksiä hankkeen toteuttamisesta, toteuttamisaikataulusta ja varojen keruusta muistomerkin valmistamista ja pystyttämistä varten.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä