Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
010/2020
Virallinen nimi:
Madetojan musiikkilukio
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Venäjän suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anne Ålander ja Ksenija Bolsakova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Venäjän Suomalais-ugrilaisesta kulttuurikeskuksesta otetaan yhteyttä Kostamuksen koulu nro 1:een ja tiedustellaan mahdollisutta tulla pitämään yleisoppituntia hankkeeseen osallistuville nuorille. Selvittävät myös, voiko venäjän kielisen yleisoppitunnin tulkata suomeksi, jolloin myös Madetojan musiikkilukion opiskelijat hyötyisivät ja oppisivat siitä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
010/2020
Virallinen nimi:
Madetojan musiikkilukio
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Kostamuksen j.Rugojevin peruskoulu nro 1
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Anne Ålander ja Ljudmila Petrasova
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Jatkamme onnistunutta yhteistyötämme. Hankkeen nimi on Kieli, musiikki ja teatteri. Toteutus joko virtuaalisesti tai opintomatkana riippuen koronapandemian aiheuttamista rajoituksista. Lähtökohdaksi otamme jonkun suomalaisen tai venäläisen sadun, joka käännetään molemmille kielille. Hankkeeseen osallistuu 10-12 opiskelijaa molemmista kouluista, iältään 16-18 vuotiaita. Kostamuksesta voi olla mukana myös muutama nuorempi peruskoululainen. Nuoret tutkivat satua ja lähestyvät sitä haluamallaan tavalla, tehden siitä jonkun esityksen. Kostamuksessa pääpaino on teatterissa ja nukketeatterissa, Oulussa pääpaino on musiikissa ja säveltämisessä. Syksyllä 2021 toteutus joko virtuaalisesti tai opintomatkana, jonka aikana esitetään esitykset toisille nuorille ja keskustellaan esityksistä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä