Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
011/2020
Virallinen nimi:
Karjalan kansallinen filharmonia
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Soiva maailma ry
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Vesa Hiukkanen
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Neuvotteluissa työstettiin yhteistyöajatuksia, löydettiin keskeiset hankekumppanit ja tulevat osallistujat. Tarkastelimme lähetettyjä nuotteja, ja voimme siirtyä sunnittelemaan hankkeen toteutusaikataulua. Neuvotteluissa tunnistettiin, että hankkeella on hyvin paljon luovaa potentiaalia, joka tulee ehdottamasti herättämään kiinnostusta laajemminkin kuin vain varsinaisten osallistujien keskuudessa. Neuvotteluissa myös käytiin läpi jatkotoimet molempien neuvottelukumppaneiden osalta.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä