Olet täällä

NEUVOTTELUTULOKSET

Hanke-ehdotus Hankevastaukset Neuvotteluiden tulokset
Hankenumero
016/2020
Virallinen nimi:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi seura
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Barbashina Jelena,Heistonen Viola, Juhani Junna.
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Suomalais-Venäläisen XXI kulttuurifoorumin hanke etäneuvotteluna. Siihen osallistuivat Inkeri Klubi Ry ja Karjalan alueellisen kansalaisjärjestön Karjala-Suomi -seura. Neuvottelu pidettiin 2.9.2020 klo 12 -- 14.

On hieno juttu, että Karjalan alueellinen kansalaisjärjestö Karjala-Suomi -seura vastasi Inkeri Klubin hankkeeseen.

Neuvottelussa löytyikin paljon yhteisiä ajatuksia ja tavoitteita aloittaaksemme keskenämme aktiivista toimintaa. Esillä oli inkerinsuomalaisten historian keräämisen jatkohanke ja tietojen tallentaminen inkerinsuomalaisten asumisesta Karjalassa, jonne heitä oli muuttanut viime sodan jälkeisinä aikoina yli kaksikymmentä tuhatta henkilöä.

Inkeri Klubilla on ollut kiinnostusta myös karjalaisuuteen ja nimenomaan entiseen Karjalaan, josta monet karjalaiset joutuivat kaksi kertaa lähtemään omasta kodistaan. Heidän jälkeläisilleen on tärkeää löytää omat sukujuuret talvisodassa menetetyllä alueella.

Ehkä tämäkin aihe aktivoituu enemmän, kun saamme alkuun yhteistyön Karjalan alueellisen kansalaisjärjestön Karjala-Suomi seuran kanssa. Tavoitteet ovat molemmin puolin korkealla.

Ja tietenkin kulttuuri on mukana ajatuksissamme. Toteutemme tapaamisia mahdollisimman pian ainakin täällä Imatralla.

Olemme tyytyväisiä neuvotteluihin ja katsomme tulevaisuuteen positiivisesti koskien meidän keskinäistä yhteistyötämme

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä
Hankenumero
016/2020
Virallinen nimi:
Inkeri Klubi ry
Neuvottelukumppanin organisaatio:
Venäjän alueellinen kirjailijoiden liitto
Neuvottelukumppanien etunimi/et ja sukunimi/et:
Kashkarov Andrei, Heistonen Viola, Juhani Junna.
Mihin kahdenvälisissä partnerineuvotteluissa päädyttiin:

Inkeri Klubi ja Venäjän alueellinen kirjailijoiden liitto osallistuivat etäneuvotteluun 3.9.2020 klo 14 -- 16. Neuvottelu käytiin Suomi-Venäjä Seuran Suomalais-Venäläisen XXI kulttuurifoorumin hankeneuvotteluna Zoom-videopalvelun kautta.

Olemme kovin iloisia, että Kirjailijoiden liitto vastasi hankkeeseemme ja tuli neuvottelemaan yhteistyöstä tässä jatkoneuvotteluissa.

Inkeri Klubi ry:n osalta yhteistyö alkoi vuonna 2019, kun Kirjailijoiden liitto haki Suomesta yhteistyökumppania suomalais-ugrilaisten kansojen historian ja perinnekulttuurin säilyttämisen puolesta. Me ilahduimme kovasti, koska tällainen teema on meille läheinen ja vastaa koko meidän toimintamme, joka koskee erityisesti suomalais-ugrilaisten kansojen yhtä pientä etnistä ryhmää, eli Inkerin kansaa / Inkerinsuomalaisia.

Tavoitteemme on inkerinsuomalaisten perinteen tunnetuksi tekeminen, sen säilyttämiseen ja tallentamiseen jatkossakin ja mahdollisesti etsiä ja löytää uusia tietoja inkeriläisiä koskevista arkistoista. Neuvotteluissa tuli esille uusi etsintä väylä toiminnassamme. Se vei ajatuksemme Venäjän-Karjalan tasavaltaan, jossa suomalaisia oli vuonna 1959 niinkin paljon kuin 27 829. Todennäköisesti suurin osa heistä oli inkerinsuomalaisia. Stalinin kuoleman jälkeen (1953) karkotettujen inkeriläisten sallittiin palata kotiseudulle, mutta ei kuitenkaan 100 kilometriä lähemmäs Leningradia. Tämän seurauksena paluumuutto Siperiasta suuntautui Karjalaan. Olihan alue kuitenkin lähempänä kotia, Inkerinmaata, kuin Siperia ja saattoipa jopa Suomen kielikin olla tuttu paikallisille asukkaille.

Neuvottelussa suunniteltiin uusia mahdollisuuksia yhdistystemme väliselle yhteistyölle ottaen huomioon pandemiasta johtuva nykytilanne.

Olemme tyytyväisiä neuvotteluihin Ja yhteistyö jatkuu tästäkin eteenpäin. Uskomme parempaan tulevaisuuteen ja tapaamisiin korona kauden päättyessä.

Tulos:
Neuvottelusta seurasi konkreettista yhteistyötä tai aikomus tehdä yhteistyötä